Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

SKN ZARZĄDZANIA I ŚRODOWISKA PRACY W OCHR. ZDR.

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie działa od marca 2008 roku, obecnie jako Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Środowiska Pracy w Ochronie Zdrowia.
Głównym celem Koła jest aktywne uczestniczenie w życiu naukowym Uczelni oraz inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, w szczególności dotyczącej historii pielęgniarstwa, zarządzania w pielęgniarstwie oraz psychologii organizacji pracy. Aktywności Koła skupiają się wokół wydarzeń organizowanych na uczelni, z których najważniejszym jest Konferencja – Nasza przyszłość w rękach pracodawców – Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w województwie pomorskim – zorganizowana już dwukrotnie. Koło ma na swoim koncie kilka publikacji dotyczących fotografii dnia pracy, konfliktu w organizacji pracy pielęgniarskiej, poczucia koherencji oraz oceny jakości opieki.

Funkcję opiekuna SKN pełni mgr piel., dr n med. Katarzyna Kretowicz, natomiast Przewodniczącą SKN jest lic. piel. Kira Gryning (e-mail: kira.gryning@gumed.edu.pl) – studentka studiów II0 na kierunku pielęgniarstwo.

Nasze publikacje:

1. IDT: 0000054578.
Autorzy: Nowakowska H., Gaworska-Krzemińska A., Kretowicz K., Gross K.
Tytuł oryginału: Zaangażowanie studentów WNOZ AMG, kierunków pielęgniarstwo i położnictwo w przygotowanie do sprawowania profesjonalnej opieki nad podopiecznymi w perspektywie Procesu Bolońskiego : badania wstępne
Tytuł całości: W: Położna i pielęgniarka partnerką lekarza w medycznej opiece nad kobietą
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: praca zbior. pod red. T. Opali, A. Gaworskiej-Krzemińskiej, J. Olszewskiego
Adres wydawniczy: Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2009
Punktacja MNiSW: 3.000

2. IDT: 0000066909.
Autorzy: Browarczyk E., Sowińska K., Śniatecka A., Kretowicz K., Gaworska-Krzemińska A.
Tytuł oryginału: Fotografia dnia pracy na stanowiskach pielęgniarskich
Tytuł całości: W: Jakość życia kobiet w różnych okresach życia oraz wybranych stanach chorobowych
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. T. Opali, A. Gaworsiej-Krzemińskiej, J. Olszewskiego i J. Olszewskiej
Adres wydawniczy: Pelplin : Wydawnictwo “Bernardinum”, 2011
Punktacja MNiSW: 3.000

3. IDT: 0000075483.
Autorzy: Sowińska K., Kretowicz K., Gaworska-Krzemińska A., Świetlik D.
Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe i satysfakcja zawodowa w opinii pielęgniarek
Czasopismo: Probl. Pielęg.
Szczegóły: 2012 : t. 20, nr 3, s. 361-368, bibliogr. 20 poz., streszcz. pol., ang.
Punktacja MNiSW: 4.000

4. IDT: 0000078073.
Autorzy: Łapińska M., Gaworska-Krzemińska A., Dominiak K., Milewski M., Zawadzka J., Kretowicz K., Świetlik D.
Tytuł oryginału: Poczucie koherencji a odporność na stres wśród położnych jako predyktory samodzielności zawodowej
Czasopismo: Probl. Pielęg.
Szczegóły: 2013 : t. 21, nr 3, s. 306-317, bibliogr. 29 poz., streszcz. pol., ang.
Punktacja MNiSW: 5.000

5. IDT: 0000082451.
Autorzy: Domagała P., Nowakowska N., Kaszubowska P., Kretowicz K., Gaworska-Krzemińska A.
Tytuł oryginału: Opieka nad chorymi w nowożytnym Gdańsku
Czasopismo: Probl. Pielęg.
Szczegóły: 2014 : t. 22, nr 4, s. 517-522, bibliogr. 10 poz., streszcz. pol., ang.
Punktacja MNiSW: 5.000

6. IDT: 0000085074.
Autorzy: Konopska K., Kretowicz K., Michalik A.
Tytuł oryginału: Ocena jakości opieki położniczej na oddziale patologii ciąży
Czasopismo: Probl. Pielęg.
Szczegóły: 2015 : t. 23, nr 4, s. 465-470, bibliogr. 18 poz., streszcz. pol. ang.
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI: 10.5603/PP.2015.0076

7. IDT: 0000087135.
Autorzy: Reetz-Wasilewska A., Kretowicz K., Zarzeczna-Baran E.
Tytuł oryginału: Konflikt w zespole pielęgniarskim
Czasopismo: Probl. Pielęg.
Szczegóły: 2016 : t. 24, nr 2, s. 125-130, bibliogr. 15 poz., streszcz. pol. ang.
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI: 10.5603/PP.2016.0020;220;WNZ

Tworzymy platformę do wymiany myśli i doświadczeń związanych z organizacją pracy pielęgniarek i położnych
Zapraszamy do pracy w Kole!

Piknik na Zdrowie 2009


Piknik na Zdrowie 2010


Jubileusz 10-lecia Oddziału Pielęgniarstwa AMG


Konferencja z pracodawcami 2019


Konferencja z pracodawcami 2020

plakat maj 2022

Aktualizacja strony: 10.11.2022
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Hanna Grabowska, Katarzyna Kretowicz, Ewa Łukaszewicz