Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Wpływ środowiska pracy na wydajność i funkcjonowanie personelu medycznego

Środowisko pracy jest zespołem czynników materialnych i społecznych z jakimi pracownik spotyka się w czasie

wykonywanych zadań. Zgodnie z Konstytucją Międzynarodowej Organizacji Pracy „Każdy pracownik, w

każdym zawodzie, ma prawo do odpowiedniej ochrony swojego życia i zdrowia” (Declaration of Philadelphia).

Również najnowszy Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (Priorities for occupational

safety and health research in Europe: 2013-2020 ) dowodzi, iż jednym z najważniejszych wyzwań dla zdrowia

pracowników są zagrożenia psychospołeczne. W publikacjach zagranicznych autorzy dowodzą, że

wieloaspektowe zjawisko wydajności pracy uzależnione jest od wielu zmiennych, takich jak: cechy osobowe

pracownika, praca zmianowa, poziom stresu, wsparcie społeczne, relacje interpersonalne, czy kultura

organizacyjna. Poziom wydajności pracy może mieć też bezpośredni związek z bezpieczeństwem pacjentów

np. liczbą zdarzeń niepożądanych. Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat związku wybranych

czynników środowiska pracy oraz cech pracowników na wydajność i funkcjonowanie personelu medycznego.

Analizie podane zostaną również działania i wydajność personelu w aspekcie bezpieczeństwa pacjentów.

Aktualizacja strony: 19.06.2024
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Hanna Grabowska, Katarzyna Kretowicz, Ewa Łukaszewicz