Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

prof. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

E-mail:aleksandra.gaworska-krzeminska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 91 wew. 1291

Prof. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Szpitalem UJ, Biostatystyki UJ, Pedagogiki UG oraz wielu szkoleń i kursów podyplomowych w Polsce i zagranicą. Była stypendystką UE oraz Hope Project z zakresu zarządzania ochroną zdrowia w Szwecji, Holandii, Anglii, Niemczech i na Węgrzech. Reprezentowała polskie pielęgniarstwo w strukturach Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) oraz Europejskiej Grupie Pielęgniarek Badaczy. Pełniła funkcję redaktor naczelnej Problemów Pielęgniarstwa, wice-prezesa PTP, przewodniczącej Rady Naukowej PTP. Jest inicjatorem i współtwórcą wprowadzenia w Polsce uprawnień do wypisywania recept przez pielęgniarki i położne oraz terminologii ICNP. Pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa. Główne zainteresowania naukowe dotyczą właściwej organizacji pracy oraz wpływu środowiska pracy na funkcjonowanie zdrowotne i społeczne personelu medycznego, szczególnie zaburzeń wynikających z pracy zmianowej.

Adiunkci:

dr n. o zdr. Marzena Barton

E-mail:marzena.barton@gumed.edu.pl

dr n. med. Katarzyna Kretowicz

dr n. med. Katarzyna Kretowicz

E-mail:katarzyna.kretowicz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 21 wew. 1921

dr n. med.; mgr piel. Katarzyna Kretowicz, adiunkt. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie i UG. Jest Kierownikiem Praktyk Zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i organizacji pracy na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz bezpieczeństwa pacjenta na różnych kierunkach nauczania w naszej uczelni. Promotor i recenzent prac magisterskich. Jej główne zainteresowania skupiają się wokół zarządzania w pielęgniarstwie, jakości opieki oraz psychologii organizacji pracy. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie. Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Przewodnicząca Komisji Kształcenia przy ORPiP w Gdańsku.

Godziny konsultacji: wtorek 12:00-14:00, czwartek 12:00-14:00

Asystenci:

mgr Katarzyna Gross - Issajewicz

mgr Katarzyna Gross - Issajewicz

E-mail:katia.gross@gmail.com

mgr piel. Katarzyna Gross-Issajewicz – absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Studiów Podyplomowych “Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej” Uniwersytetu Gdańskiego oraz “Szkolenia Podyplomowego Koordynatorów Transplantacyjnych” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, członkini Prezydium Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i reprezentantka Polski w Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek (ICN). Dodatkowo mgr politologii o specjalności ustrojowo-samorządowej UG i ratownik medyczny. Na co dzień opiekun i wykładowca na kierunku Pielęgniarstwo English Division oraz pielęgniarka anestezjologiczna na bloku operacyjnym.

Godziny konsultacji: środa 12:00-14:00

Specjaliści:

Ewa Łukaszewicz

Ewa Łukaszewicz

E-mail:instytut.pip@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 80 wew. 1980

Barbara Mach

Barbara Mach

E-mail:instytut.pip@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 12 47
Aktualizacja strony: 19.06.2024
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Hanna Grabowska, Katarzyna Kretowicz, Ewa Łukaszewicz