Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PROFIL

PROFIL
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie wchodzi w skład struktury Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed. Najważniejszym zadaniem Zakładu jest działalność dydaktyczna i naukowa.
Działalność dydaktyczna Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie skupia się na przygotowaniu studentów do rozumienia i tworzenia właściwych struktur i relacji w procesie organizacji i zarządzania w miejscu pracy, a także całym systemie ochrony zdrowia. Kształcimy właściwe postawy etyczne oraz umiejętność pracy zespołowej. Przygotowujemy do pełnienia funkcji zarządczych oraz uczymy odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Omawiamy czynniki wpływające na jakość pracy, bezpieczeństwo pacjenta oraz zagrażające zdrowiu i prawidłowemu funkcjonowaniu pracowników ochrony zdrowia. Przedstawiamy rolę i zadnia pielęgniarki w różnych systemach na świecie oraz znaczenie praktyki zawodowej opartej na wynikach badań naukowych.
Działalność naukowa Zakładu skupia się na analizie procesów związanych z organizacją i zarządzaniem w systemach opieki zdrowotnej, główne obszary to: wydajność pracy, zdarzenia niepożądane, praca zmianowa, jakość usług, środowisko pracy, mobbing, cykl dobowy, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia środowiskowe.
Studentom oferujemy prowadzenie prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.
Natomiast innym jednostkom naukowo-badawczym otwartość na współpracę w zakresie wspólnych projektów badawczych.

Aktualizacja strony: 10.11.2022
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Hanna Grabowska, Katarzyna Kretowicz, Ewa Łukaszewicz