Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki ogólnouczelniane  > Kolegium Doktoranckie  > Biuro Spraw Doktoranckich

Biuro Spraw Doktoranckich

Kolegium Doktoranckie
Numer MPK: 678

Adres:Dębinki 7, budynek nr 13, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 12 08, 349 18 37
Aktualizacja strony: 30.06.2020
Helpdesk IT