Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy

Administracja Uczelni
Numer MPK: 641

Gł. specjalista kierujący zesp. pracowników:
dr n. hum. Joanna Śliwińska

joanna.sliwinska@gumed.edu.pl

Tel. komórkowy: (+48) 516 109 753

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 17 50
E-mail:rzecznik@gumed.edu.pl

Joanna Śliwińska

Rzecznik prasowy GUMed realizuje politykę informacyjną Uczelni w zakresie media relations. Dba o pozytywne relacje z dziennikarzami, oparte na zasadzie partnerstwa i współpracy. Umiejętnie zarządza komunikacją, przekazując informacje zgodne ze strategią Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto buduje pozytywny wizerunek Rektora i Uczelni, z zachowaniem spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Zakres głównych obowiązków:

1. Kieruje Sekcją ds. Komunikacji.
2. Prowadzi aktywną politykę informacyjną w zakresie kontaktów z mediami.
3. Buduje i utrzymuje pozytywne relacje z mediami.
4. Organizuje i prowadzi konferencje oraz briefingi prasowe z udziałem władz GUMed.
5. Pozyskuje, opracowuje i rozpowszechnia informacje dotyczące ważnych wydarzeń, osiągnięć i inicjatyw w GUMed.
6. Reaguje w przypadku rozpowszechniania nieprawdziwych i nierzetelnych informacji na temat Uczelni i podległych jednostek.
7. Prowadzi monitoring mediów pod kątem publikacji o Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i szkolnictwie wyższym.
8. Pośredniczy w kontaktach przedstawicieli Uczelni z dziennikarzami.
9. Bierze aktywny udział w realizacji materiałów realizowanych na terenie Uczelni.
10. Współpracuje z władzami GUMed w przypadku sytuacji kryzysowej.
11. Dba o pozytywne relacje z otoczeniem zewnętrznym (środowisko biznesowe, gospodarcze, samorządowe, polityczne itp.).
12. Monitoruje pozycję Uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych.
13. Współuczestniczy w organizacji ważnych uroczystości ogólnouczelnianych.
Aktualizacja strony: 13.12.2021
Joanna Śliwińska