Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  > Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dyrektor Naczelny:
mgr Jakub Kraszewski

Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 20 00 - sekretariat/dyrektor
Fax:58 346 11 78
E-mail:info@uck.gda.pl
Aktualizacja strony: 04.11.2022
Helpdesk IT