Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Wydawnictw

Senacka Komisja Wydawnictw

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Jadwiga Ochocka

Z-ca Przewodniczącej
mgr inż. Anna Grygorowicz

Członkowie
prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
prof. dr hab. Ewa Bryl
dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon
prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska
dr hab. Aida Kusiak, prof. uczelni
dr hab. Anna Starzyńska, prof. uczelni

Przedstawiciele USS
Anita Będźikowska
Artur Kurdyła

Obsługa administracyjna:
mgr Joanna Jaruga

Aktualizacja strony: 07.11.2019
Webadmin