Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Wydawnictw

Senacka Komisja Wydawnictw

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska

Z-ca Przewodniczącej
mgr Katarzyna Falow

Członkowie
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
prof. dr hab. Ewa Bryl
prof. dr hab. Krzysztof Cal
dr hab. Ninela Irga-Jaworska
dr hab. Marcin Okrój, prof. uczelni
prof. dr hab. Anna Starzyńska
dr hab. Adam Szarszewski
mgr Małgorzata Omilian-Mucharska

Przedstawiciele USS
Ewa Celebąk
mgr Karolina Mosakowska

Obsługa administracyjna:
mgr Joanna Jaruga-Jabłońska

Aktualizacja strony: 05.10.2022
Helpdesk IT