Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki ogólnouczelniane  > Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Jednostki ogólnouczelniane
Numer MPK: 718

Koordynator:
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko

rafal.dziadziuszko@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Aktualizacja strony: 13.03.2023
Helpdesk IT