Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Rozwoju Uczelni

Senacka Komisja Rozwoju Uczelni

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Marcin Gruchała

Z-ca przewodniczącego
prof. dr hab. Jacek Bigda

Członkowie
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
dr hab. Ewelina Król, prof. UG
prof. dr hab. Barbara Krupa-Wojciechowska
prof. dr hab. Michał Markuszewski
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
dr hab. Tomasz Smiatacz
prof. dr hab. Edyta Szurowska
mgr Zbigniew Tymoszyk

Przedstawiciel SD
mgr Natalia Budzyńska

Przedstawiciel USS
Jakub Deleżuch

Obsługa administracyjna:
Agata Pijagin-Piątkiewicz

Aktualizacja strony: 04.07.2022
Helpdesk IT