Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Rozwoju Uczelni

Senacka Komisja Rozwoju Uczelni

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
prof. dr hab. Marcin Gruchała

Współprzewodniczący
prof. dr hab. Janusz Moryś

Z-ca przewodniczącego
prof. dr hab. Jacek Bigda

Członkowie
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Maria Dudziak
prof. dr hab. Katarzyna Emerich
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prof. dr hab. Jacek Jassem
prof. dr hab. Roman Kaliszan
prof. dr hab. Igor Konieczny
prof. dr hab. Barbara Krupa-Wojciechowska
mgr Marek Langowski
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
prof. dr hab. Michał Markuszewski
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Stefan Raszeja
prof. dr hab. Witold Rzyman
prof. dr hab. Jarosław Sławek
dr hab. Tomasz Smiatacz
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
dr hab. Edyta Szurowska, prof. uczelni
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska

Przedstawiciel SD
mgr Marta Cyman

Przedstawiciel USS
Gabriela Harasim

Obsługa administracyjna:
dr hab. Jarosław Waśniewski

Aktualizacja strony: 07.11.2019
Webadmin