Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Sekcja ds. Finansowych

Sekcja ds. Finansowych

Administracja Uczelni
Numer MPK: 631

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 23, 349 16 34

Informacje dla pracowników uczelni są dostępne w Extranecie GUMed w grupie informacji:
Informacje jednostek administracji uczelni > Sekcja ds. Finansowych > Tryb postępowania przy składaniu wniosków na wyjazd za granicę

Zasady dostępu do Extranetu

Aktualizacja strony: 06.09.2019
Helpdesk IT