Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu o kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo.

Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)
*** Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
*** Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej
*** Endoskopia
*** Opieka i edukacja terapeutyczna w ranach przewlekłych i przetokach
*** Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej

Położnictwo (studia I i II stopnia)
*** Chirurgia-klinika i pielęgniarstwo
*** Onkologia ginekologiczna

Bachelor of Nursing
*** Surgery and surgical nursing

Celem kształcenia jest:

  • Przygotowanie studenta do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie
  • Wykształcenie umiejętności współdziałania w zespole terapeutycznym
  • Kształcenie umiejętności prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej w stosunku do pacjentów i ich rodzin
  • Kształcenie postawy pielęgniarki stale doskonalącej się, śledzącej i wdrażającej postęp naukowy w zakresie opieki pielęgniarskiej

    W jednostce działa Studenckie Koło Naukowe:

    Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego opiekun- dr Agnieszka Kruk
    (szczegółowe informacje na stronie głównej Uczelni w zakładce Struktura organizacyjna – Uczelniany Samorząd Studencki)

Aktualizacja strony: 19.02.2024
Hanna Grabowska, Piotr Jarzynkowski, Agnieszka Kruk, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Sylwia Terech-Skóra