Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej, I rok studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych II stopnia, kierunek pielęgniarstwo.

Kierownik dydaktyczny przedmiotu:
dr n. med. Janina Książek
Nauczyciele prowadzący zajęcia:
dr n. med. Agnieszka Kruk, mgr piel. Sylwia Terech-Skóra,

Program realizowany na:
I roku magisterskich Studiów Uzupełniających, kierunek: pielęgniarstwo, semestr II

Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia zajęc:
  • student zobowiązany jest do przygotowania się do zajęć z tematyki określonej poprzez program zajęć
  • obecność na wszystkich zajęciach, wykazanie się w trakcie zajęć wystarczającą znajomością wiadomości zawartych w programie nauczania
    *przygotowanie prezentacji multimedialnej: zaplanowanie i realizacja programu edukacji antynikotynowej dla pacjenta z przewlekłą choroba układu oddechowego.
    Podstawowe kryteria oceny:
    - zakres wyczerpania tematu, poprawność merytoryczna, oryginalność zaproponowanych rozwiązań, atrakcyjność prezentacji.

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
W losowych przypadkach student może zwolnić się u wykładowcy odpowiedzialnego za dydaktykę z części zajęć po ustaleniu z nim sposobu ich odrobienia.
Po zakończeniu cyklu dydaktycznego osoby, które z istotnych, usprawiedliwionych powodów nie mogły uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonym terminie, będą zobowiązane do ustalenia warunków zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

Aktualizacja strony: 19.02.2024
Hanna Grabowska, Piotr Jarzynkowski, Agnieszka Kruk, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Sylwia Terech-Skóra