Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA

Piśmiennictwo wymagane do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Wykorzystywane podczas zajęć:

- P. Atkins, J. de Paula, Chemia fizyczna; PWN, Warszawa, 2 zm. 2015,
- T. W. Hermann, Chemia fizyczna. Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej; PZWL, Warszawa 2008,
- T. Hermann, Farmakokinetyka. Teoria i praktyka; PZWL, Warszawa 2002,
Skrypt: Materiały do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, Gdańsk 2006.

Wykorzystywane samodzielnie przez studenta:

- P. W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej; PWN, Warszawa 2009,
- T. W. Hermann, Chemia fizyczna. Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej; PZWL, Warszawa 2008,

Skrypt:

Materiały do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, Gdańsk 2006.

Aktualizacja strony: 14.11.2023
Dagmara Bazar