Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROFIL

 • Badania fizykochemiczne substancji leczniczych i pomocniczych oraz ocena możliwości ich wykorzystania w technologii farmaceutycznej
 • Problematyka trwałości leków – stabilność chemiczna i fizyczna
 • Opracowanie nowych metod zwiększania rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych
 • Badanie fizykochemiczne nanoporowatych materiałów tlenkowych i polimerowo tlenkowych
 • Badanie barierowości skóry ludzkiej w stosunku do różnych związków chemicznych
 • Wykorzystanie spektroskopii w zakresie bliskiej podczerwieni do badań jednorodności masy tabletkowej preparatów leczniczych, oraz ich stabilności chemicznej
 • Identyfikacja produktów degradacji ( ze szczególnym uwzględnieniem fotodegradacji metodami LC-MS, GC-MS, HPLC oraz spektroskopowymi
 • Badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych lipopeptydów kationowych
 • Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa ( HPTLC) w analizie: substancji aktywnych biologicznie pochodzenia naturalnego, związków syntetycznych, produktów degradacji i metabolitów
 • Zastosowanie technik chemometrycznych w badaniu mechanizmów retencji i separacji w TLC
 • Badanie spektralno-luminescencyjnych i solwatochromowych właściwości naturalnych i syntetycznych związków

Aktualizacja strony: 14.11.2023
Dagmara Bazar