Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. Patenty i Zgłoszenia Patentowe:

  • 2019 – MAGDALENA PROKOPOWICZ, ADRIAN SZEWCZYK.
   Tytuł: Nowy skład kompozycji na bazie mezoporowatego materiału krzemionkowego z zaadsorbowaną substancją leczniczą i bioszkła, służących do otrzymywania stałych postaci leku do leczenia i regeneracji tkanki kostnej.
   Zgłoszenie Patentowe do Centrum Transferu Technologii FZ/03/2019.
  • 2019 – Jarosław Sączewski, KRYSTYNA PIEŃKOWSKA, DOMINIKA KRENCZKOWSKA, Krzysztof Cal, Joanna Fedorowicz.
   Tytuł: Dye for fluorescent staining of stratum corneum, manner of its synthesis and application in microscopy, including identification of routes of substances penetration to the skin and assessment of structural disorders of this layer.
   Patent Europejski, nr prawa wyłącznego: EP 3 578 559 A1.
  • 2018 – Jarosław Sączewski, KRYSTYNA PIEŃKOWSKA, DOMINIKA KRENCZKOWSKA, Krzysztof Cal, Joanna Fedorowicz.
   Tytuł: Nowy barwnik do fluorescencyjnego wybarwiania warstwy rogowej naskórka (stratum corneum), sposób jego otrzymywania oraz zastosowania w mikroskopii, w tym do identyfikacji dróg wnikania substancji do skóry oraz oceny zaburzeń strukturalnych tej warstwy.
   Zgłoszenie Patentowe do Urzędu Rzeczpospolitej Polskiej. P.425848.
  • 2016 – M. Paluch, Ż. Wojnarowska, K. Grzybowska, Ł. Hawełek, WIESŁAW SAWICKI, Tomasz Bączek, KRYSTYNA PIEŃKOWSKA.
   Tytuł: Sposób otrzymywania amorficznego indapamidu.
   Patent Polski, nr prawa wyłącznego: 223244.
  • 2016 – Maria Żebrowska, MARZENA JAMRÓGIEWICZ, Małgorzata Sznitowska, Marek Ruzikowski, KRYSTYNA PIEŃKOWSKA.
   Tytuł: Adhezyjny opatrunek silikonowy, zawierający suchy wyciąg z cebuli i heparynę drobnocząsteczkową oraz sposób jego otrzymywania.
   Patent Polski, nr prawa wyłącznego: 220765.
Aktualizacja strony: 30.01.2024
Dagmara Bazar, Agnieszka Rozenberg