Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE


Studenckie Koło Naukowe (SKN) jest organizacją zrzeszającą studentów, którzy chcą poszerzać indywidualne zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę w dziedzinie farmacji w obszarze naukowym realizowanym przez pracowników naukowych Katedry Chemii Fizycznej. Członkowie Koła biorą udział w spotkaniach seminaryjnych o tematyce popularnonaukowej w obszarze nauk farmaceutycznych i pokrewnych, organizowanych przez doktoranta mgr farm. Adriana Szewczyka oraz przedstawiają swoje osiągnięcia w formie prezentacji na corocznym sympozjum SKN Wydziału. Zgłoszenia studentów do SKN przyjmuje Opiekun Koła.

Opiekunami naukowymi studentów SKN są pracownicy Katedry prowadzący dane badanie naukowe, które wybrał student.
Studenci mają możliwość rozwijać swoje indywidualne zainteresowania w ramach trzech projektów naukowych (2019 – 2021):

prof. dr hab. Wiesław Sawicki: Badania nad poprawą rozpuszczalności substancji leczniczych oraz technologią otrzymywania tabletek i kapsułek
dr hab. n. farm. Magdalena Prokopowicz: Badania preformulacyjne nad nośnikami krzemionkowymi dla substancji leczniczej
dr hab. n. farm. Marzena Jamrógiewicz: Badania stabilności chemicznej i fotochemicznej substancji leczniczych

Opiekun koła: dr hab. n. farm. Magdalena Prokopowicz
Przewodniczący koła: Marta Ginter (Farmacja, VI rok)


Kontakt: chemfiz@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 30.11.2021
Dagmara Bazar