Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

INFORMACJE DLA MAGISTRANTÓW

Tematy prac magisterskich realizowanych w latach 2017 – 2020

“☆” – część doświadczalna prac magisterskich została wykonana we współpracy z Działem Preformulacji lub Działem Formulacji Departamentu Badań i Rozwoju Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim

prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki:
2020
– Ocena wpływu sposobu granulacji fluidalnej na jakość produktu leczniczego zawierającego dwie substancje lecznicze.☆
2019
– Badania nad uzyskaniem spowolnionego uwalniania metronidazolu z organicznie modyfikowanych materiałów krzemionkowych.
– Ocena barierowości materiałów opakowaniowych jako element wpływający na stabilność form leku.☆
– Ocena wpływu parametrów kompaktorowania na właściwości granulatu oraz tabletek.☆
– Wykorzystanie metod chromatograficznych i obliczeniowych do szacowania lipofilowości (fluoro)chinolonowych pochodnych Safirinium P i Q.
2018
– Badania nad otrzymywaniem i aktywnością biologiczną lipopeptydu kationowego cyklo[LKKKLLKL].
– Badanie nad uzyskaniem spowolnionego uwalniania metronidazolu z porowatej krzemionki.
– Ocena otoczek chroniących rdzenie tabletek przed wilgocią na bazie komercyjnych mieszanin powlekających.☆
2017
– Ocena właściwości tabletek niepowlekanych sporządzonych na bazie zmodyfikowanej celulozy mikrokrystalicznej.
– Ocena wpływu granulacji nośników krzemionkowych na dostępność farmaceutyczną metronidazolu.
– Synteza i badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych cyklicznych lipopeptydów.

dr hab. inż. Marzena Jamrógiewicz:
2020
– Otrzymywanie i charakterystyka układów supramolekularnych indometacyny z β-cyklodekstryną oraz badania fotostabilności wybranych z nich.
2019
– Badanie fotostabilności indometacyny.
– Wpływ rodzaju opakowania bezpośredniego na stabilność tabletek zawierających substancję czynną wrażliwą na reakcję utleniania.☆
2018
– Wpływ HP-β-cyklodekstryny oraz maltodekstryny na stabilność fizyczną famotydyny.
2017
– Implementacja programu ASAP do zarządzania przyspieszonymi badaniami stabilności.☆
– Wpływ β-cyklodekstryny na stabilność fizyczną famotydyny.

dr hab. n. farm. Joanna Nowakowska:
2019
– Ocena lipofilowości nowosyntetyzowanych pirydynowych i chinolinowych pochodnych izoksazolonu z wykorzystaniem metod chromatograficznych i obliczeniowych.
2018
– Analiza mechanizmów retencji wybranych antybiotyków metodą TLC.
2017
– Zastosowanie równań QSRR w analizie mechanizmów retencji w micelarnej chromatografii cienkowarstwowej.

dr hab. n. farm. Krystyna Pieńkowska:
2020
– Badanie pokonywania bariery skóry przez siloksany.
2019
– Ocena przydatności metody DSC w badaniach interakcji siloksanów liniowych ze stratum corneum.
2018
– Badanie wybranych pozostałości elementarnych w produkcie leczniczym: nowe podejście według wytycznych ICH Q3D.☆
– Ocena przydatności metody DSC w badaniach interakcji siloksanów cyklicznych ze stratum corneum.
2017
– Badanie przenikania siloksanów do skóry ludzkiej techniką GC/FID.
– Badanie wybranych pozostałości elementarnych w substancjach leczniczych: nowe podejście według wytycznych ICH Q3D.☆

dr hab. inż. Magdalena Prokopowicz
2020
– Optymalizacja procesu adsorpcji chlorowodorku wankomycyny na mezoporowatym materiale krzemionkowym.
2019
– Otrzymywanie stałych nośników substancji leczniczej z wykorzystaniem dwufunkcyjnych kompozytów krzemionkowych.
– Wpływ rodzaju opakowania bezpośredniego na stabilność tabletek zawierających substancję czynną.☆
2018
– Otrzymywanie sferycznych matryc krzemionkowych o modyfikowanym uwalnianiu substancji leczniczej.
2017
– Badania mikrobiologiczne modyfikowanych mezoporowatych matryc krzemionkowych.
– Badania preformulacyjne nad stałą postacią leku z mezoporowatych matryc krzemionkowych z substancją leczniczą.

Aktualizacja strony: 02.09.2021
Dagmara Bazar