Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

INFORMACJE DLA MAGISTRANTÓW

Tematy prac magisterskich realizowanych w latach 2017 – 2021

“☆” – część doświadczalna prac magisterskich została wykonana we współpracy z Działem Preformulacji lub Działem Formulacji Departamentu Badań i Rozwoju Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim

prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki:
2021
- Badanie mechanizmu retencji w chromatografii IAM (Immobilized Artificial Membrane).
- Opracowanie metody otrzymywania tabletek do urządzenia pomiarowego w wodzie morskiej.
- Syntetyczne lipopeptydy przeciwdrobnoustrojowe jako potencjalny element terapii w zakażeniach jamy ustnej.
2020
- Ocena wpływu sposobu granulacji fluidalnej na jakość produktu leczniczego zawierającego dwie substancje lecznicze.☆
- Badania nad wpływem modyfikacji mezoporowatych nośników krzemionkowych na szybkość uwalniania metronidazolu.
- Badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych syntetycznych lipopeptydów zbudowanych z reszt L-Lys i D-Lys oraz kwasu dekanowego.
- Ocena właściwości fizykochemicznych nowo syntezowanych pochodnych fluorochinolonów.
- Synteza oraz badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych krótkich peptydów bogatych w tryptofan.
2019
- Badania nad uzyskaniem spowolnionego uwalniania metronidazolu z organicznie modyfikowanych materiałów krzemionkowych.
- Ocena barierowości materiałów opakowaniowych jako element wpływający na stabilność form leku.☆
- Ocena wpływu parametrów kompaktorowania na właściwości granulatu oraz tabletek.☆
- Wykorzystanie metod chromatograficznych i obliczeniowych do szacowania lipofilowości (fluoro)chinolonowych pochodnych Safirinium P i Q.
2018
- Badania nad otrzymywaniem i aktywnością biologiczną lipopeptydu kationowego cyklo[LKKKLLK(Palm)L].
- Badanie nad uzyskaniem spowolnionego uwalniania metronidazolu z porowatej krzemionki.
- Ocena otoczek chroniących rdzenie tabletek przed wilgocią na bazie komercyjnych mieszanin powlekających.☆
2017
- Ocena właściwości tabletek niepowlekanych sporządzonych na bazie zmodyfikowanej celulozy mikrokrystalicznej.
- Ocena wpływu granulacji nośników krzemionkowych na dostępność farmaceutyczną metronidazolu.
- Synteza i badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych cyklicznych lipopeptydów.

dr hab. n. farm. Krzesimir Ciura:
2021
- Ocena lipofilowości pochodnych kwasu oleanolowego o działaniu przeciwnowotworowym z wykorzystaniem metod chromatograficznych i obliczeniowych.

dr hab. inż. Marzena Jamrógiewicz:
2020
- Otrzymywanie i charakterystyka układów supramolekularnych indometacyny z β-cyklodekstryną oraz badania fotostabilności wybranych z nich.
2019
- Badanie fotostabilności indometacyny.
- Wpływ rodzaju opakowania bezpośredniego na stabilność tabletek zawierających substancję czynną wrażliwą na reakcję utleniania.☆
2018
- Wpływ HP-β-cyklodekstryny oraz maltodekstryny na stabilność fizyczną famotydyny.
2017
- Implementacja programu ASAP do zarządzania przyspieszonymi badaniami stabilności.☆
- Wpływ β-cyklodekstryny na stabilność fizyczną famotydyny.

dr hab. n. farm. Joanna Nowakowska:
2019
- Ocena lipofilowości nowosyntetyzowanych pirydynowych i chinolinowych pochodnych izoksazolonu z wykorzystaniem metod chromatograficznych i obliczeniowych.
2018
- Analiza mechanizmów retencji wybranych antybiotyków metodą TLC.
2017
- Zastosowanie równań QSRR w analizie mechanizmów retencji w micelarnej chromatografii cienkowarstwowej.

dr hab. n. farm. Krystyna Pieńkowska:
2021
- Wykorzystanie spektroskopii 1H-qNMR w analizie siloksanów w skórze ex vivo.
2020
- Badanie pokonywania bariery skóry przez siloksany.
2019
- Ocena przydatności metody DSC w badaniach interakcji siloksanów liniowych ze stratum corneum.
2018
- Badanie wybranych pozostałości elementarnych w produkcie leczniczym: nowe podejście według wytycznych ICH Q3D.☆
- Ocena przydatności metody DSC w badaniach interakcji siloksanów cyklicznych ze stratum corneum.
2017
- Badanie przenikania siloksanów do skóry ludzkiej techniką GC/FID.
- Badanie wybranych pozostałości elementarnych w substancjach leczniczych: nowe podejście według wytycznych ICH Q3D.☆

dr hab. inż. Magdalena Prokopowicz
2021
- Wykorzystanie polidimetylosiloksanu w procesie granulacji na mokro materiałów krzemionkowych: badania preformulacyjne.
2020
- Optymalizacja procesu adsorpcji chlorowodorku wankomycyny na mezoporowatym materiale krzemionkowym.
2019
- Otrzymywanie stałych nośników substancji leczniczej z wykorzystaniem dwufunkcyjnych kompozytów krzemionkowych.
- Wpływ rodzaju opakowania bezpośredniego na stabilność tabletek zawierających substancję czynną.☆
2018
- Otrzymywanie sferycznych matryc krzemionkowych o modyfikowanym uwalnianiu substancji leczniczej.
2017
- Badania mikrobiologiczne modyfikowanych mezoporowatych matryc krzemionkowych.
- Badania preformulacyjne nad stałą postacią leku z mezoporowatych matryc krzemionkowych z substancją leczniczą.

Aktualizacja strony: 30.01.2024
Dagmara Bazar, Agnieszka Rozenberg