Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Bromatologii

Katedra i Zakład Bromatologii

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA

Profil badawczy Katedry i Zakładu Bromatologii

 • Jakość zdrowotna i wartość odżywcza produktów spożywczych – ocena bromatologiczna i analityczna.
 • Ocena sposobu żywienia oraz wpływu składników pożywienia na efekt terapeutyczny leku, interakcje lek-składniki żywności.
 • Zastosowanie analizy chemometrycznej w ocenie jakości zdrowotnej i autentyczności żywności.
 • Zastosowanie analizy chemometrycznej do oceny wpływu czynników środowiskowych na jakość zdrowotną żywności.
 • Wykorzystanie technik chromatograficznych do analizy wybranych substancji biologicznie czynnych w próbkach biologicznych, w tym żywnościowych.
 • Ocena uwalniania in vitro wybranych substancji biologicznie aktywnych z suplementów diety i żywności.

Katedra i Zakład Bromatologii prowadzi zajęcia obowiązkowe i fakultatywne na Wydziale Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydział Farmaceutyczny

Przedmioty obowiązkowe
 • Bromatologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie, IV rok, VII semestr , wykłady 30 godz., ćwiczenia 45 godz.
 • prace magisterskie eksperymentalne
Zajęcia fakultatywne

Zajęcia w ramach bloków tematycznych dla IV i V roku Farmacji:
 • Kosmetologia
 • Analityczna kontrola leku, żywności i środowiska
 • Biotechnologia farmaceutyczna
 • Farmacja apteczna
 • Farmacja kliniczna
 • Lek pochodzenia naturalnego
Wydział Nauk o Zdrowiu

Przedmioty obowiązkowe
 • Analiza i ocena jakości żywności – Dietetyka, studia stacjonarne I stopnia, III rok, wykłady 30 godz., seminaria 30 godz., ćwiczenia 30 godz.
 • Analiza i ocena jakości żywności – Dietetyka, studia niestacjonarne I stopnia, III rok wykłady 18 godz., seminaria 18 godz., ćwiczenia 18 godz.
 • Toksykologia i bezpieczeństwo żywności – Dietetyka, studia stacjonarne I stopnia, III rok, wykłady 30 godz., ćwiczenia 15 godz.
 • Toksykologia i bezpieczeństwo żywności – Dietetyka, studia niestacjonarne I stopnia, III rok, wykłady 18 godz., ćwiczenia 9 godz.
 • Środowiskowe zanieczyszczenia żywności – Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia, II rok, seminaria 30 godz., ćwiczenia 30 godz.
 • Bromatologiczna ocena produktów spożywczych i racji pokarmowych – Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia, II rok, seminaria 30 godz., ćwiczenia 30 godz.
 • prace magisterskie eksperymentalne na kierunku Dietetyka
Zajęcia fakultatywne (każdy fakultet – 15 godz.)
 • Interakcje leków z żywnością, suplementami diety i alkoholem – Dietetyka III rok, studia I stopnia, Zdrowie Publiczne studia I i II stopnia, II rok
 • Terapia żywieniowa – nutraceutyki i inne suplementy diety – Dietetyka II rok, studia II stopnia
 • Wpływ opakowań i konserwowania żywności na zdrowie człowieka – Dietetyka II rok, studia II stopnia
 • Wymagania konsumentów a jakość sensoryczna produktów żywnościowych – Dietetyka II rok, studia II stopnia
 • Wykorzystanie wody w terapii uzdrowiskowej oraz ośrodkach WELLNESS i SPA – Fizjoterapia II rok, studia II stopnia
 • Herbata – jej właściwości i wpływ na organizm – Dietetyka I rok, studia II stopnia
Aktualizacja strony: 14.10.2020
Justyna Brzezicha, Małgorzata Grembecka, Małgorzata Misztal-Szkudlińska