Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Bromatologii

Katedra i Zakład Bromatologii

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Bromatologiczna ocena produktów spożywczych i żywienia człowieka w aspekcie wpływu czynników antropometrycznych na zachowanie zdrowia współczesnego człowieka
  • Ocena bromatologiczna i chemometryczna żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na podstawie jej składu mineralnego.
  • Badanie rozmieszczenia i współzależności pomiędzy witaminami z grupy B oraz składnikami mineralnymi w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
  • Ocena żywności jako elementu środowiska człowieka w oparciu o badania zawartości witamin grupy B.
  • Ocena sposobu żywienia oraz preferencji konsumenckich – porównanie wyników badań analitycznych z oceną teoretyczną.
  • Ocena ekotoksykologiczna i chemometryczna stopnia zanieczyszczenia przez wybrane substancje nieorganiczne i metaloorganiczne ekosystemów morskich i oceanicznych.
  • Zastosowanie technik chemometrycznych do typowania potencjalnych biomarkerów wybranych schorzeń endokrynologicznych.
Aktualizacja strony: 14.10.2020
Justyna Brzezicha, Małgorzata Grembecka, Małgorzata Misztal-Szkudlińska