Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Katedra Medycyny Społecznej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

  1. Publikacje pracowników i doktorantów w latach 2020-2023:

A. Zimmermann: Opieka farmaceutyczna w praktyce: opieka farmaceutyczna jako świadczenie zdrowotne, Opieka farmaceutyczna w praktyce: prawa pacjenta objętego opieką farmaceutyczną (W:) Opieka farmaceutyczna w codziennej praktyce, PZWL, 2023

A. Zimmermann: Przegląd lekowy jako element świadczenia zdrowotnego (W:) Przegląd lekowy, Edra Urban&Partner, 2023

A. Zimmermann: Prawo do ochrony zdrowia jako wyznacznik jakości życia (W:) Jakość życia w ujęciu medycznym, społeczno-ekonomicznym i prawny, Zielona Góra, 2023

N. Wrzosek, A. Zimmermann, Ł. Balwicki: Survey on Patients’ opinions and preferences concerning the use of the Internet Patient Account in Poland : a preliminary report, Acta Pol. Pharm. – Drug Res. 2022, 79(2), 289-299

E. Karcz, A. Zdun-Ryżewska, A. Zimmermann: Loneliness, complaining and professional burnout of medical personnel of psychiatric wards during COVID-19 pandemic : cross-sectional study, Healthcare (Basel), 2022, 10(1), art. ID 145, 1-10

J. Miszewska, N. Wrzosek, A. Zimmermann: Extended prescribing roles for pharmacists in Poland – a survey study, Int. J. Environ. Res. Public Health, 2022, 19(3), art. ID 1648, 1-12

A. Pilarska, A. Zimmermann, A. Zdun-Ryżewska: Access to health information in the Polish Healthcare System – survey research, Int. J. Environ. Res. Public Health, 2022, 19(12), art. ID 7320, 1-12

J. Rogowska, A. Zimmermann: Household pharmaceutical waste disposal as a global problem – a review, Int. J. Environ. Res. Public Health, 2022, 19(23) art. ID 15798, 1-29

A. Zimmermann, K. Piątkowska: Przestrzeganie praw pacjenta w sytuacji epidemii (W:) Wybrane zagadnienia nauk o zdrowiu: z uwzględnieniem aspektów medycyny społecznej, Pelplin 2022.

A. Zimmermann, K. Piątkowska, A. Pilarska: Pharmacy profession – new status in Poland, medico-legal research, Acta Pol. Pharm. – Drug Res. 2021, 78(6), 853-861

K. Piątkowska, A. Zimmermann, A. Pilarska: Limitation of patients rights during the COVID-19 pandemic in Poland, Eur. J. Transl. Clin. Med. 2021, 4(1), 79-85

D. Polakowska, N. Wrzosek, A. Zimmermann: Badanie opinii farmaceutów i studentów farmacji na temat organizacyjno-prawnych form wykonywania zawodu farmaceuty, przewidzianych ustawą o zawodzie farmaceuty, Farm. Pol. 2021, 77(1), 9-16

A. Chlebowska, D. Polakowska, J. Miszewska, S. Kowalska, O. Dobbek N. Wrzosek, A. Zimmermann: Ocena zapotrzebowania na dodatkowe usługi farmaceutyczne oraz wybrane elementy opieki farmaceutycznej w Polsce – badanie pilotażowe, Farm. Pol. 2021, 77(5), 271-280

A. Pilarska, A. Zimmermann: Bezpieczeństwo pacjenta – wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Część II, Farm. Pol. 2021, 77(11), 643-650

A. Zimmermann, J. Płaczek, N. Wrzosek, A. Owczarek: Assessment of pharmacists prescribing practices in Poland : a descriptive study, Healthcare (Basel), 2021, 9(11), art. ID 1505, 1-11
A. Zimmermann, A. Pilarska, A. Gaworska-Krzemińska, J. Jankau, M. N. Cohen: Written informed consent : translating into plain language: a pilot study, Healthcare (Basel), 2021, 9(2), art. ID 232, 1-11

N. Wrzosek, A. Zimmermann, Ł. Balwicki: A survey of patients’ opinions and preferences on the use of e-prescriptions in Poland, Int. J. Environ. Res. Public Health, 2021, 18(18), art. ID 9769, 1-14

A. Zimmermann (red.): Zawód farmaceuty. Komentarz praktyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

M. Gazdowicz, N. Susłowska, A. Zimmermann, K. Piątkowska: Status prawny medycznej marihuany : badanie wiedzy i opinii studentów farmacji, Farm. Pol. 2020, 76(5), 250-258

A. Zimmermann, N. Susłowska: Biological medicinal therapy in terms of respecting patients’ rights : assessment of the present legal status in Poland, Acta Pol. Pharm. – Drug Res. 2020, 77(2), 373-379

N. Susłowska, A. Zimmermann, Ł. Balwicki: Prescription errors and medicined supply problems in community pharmacy practice : preliminary study, Acta Pol. Pharm. – Drug Res. 2020, 77(2), 361-371

A. Pilarska, A. Zimmermann, K. Piątkowska, T. Jabłoński: Patient safety culture in EU legislation, Healthcare (Basel), 2020, 8(4), art. ID 410, 1-8

A. Zimmermann, E. Cieplikiewicz, A. Gaworska-Krzemińska, P. Wąż, P. Olczyk: The implementation process of nurse prescribing in Poland: a descriptive study, Int. J. Environ. Res. Public Health, 2020, 17(7), art. ID 2417, 1-18

N. Susłowska, A. Zimmermann: Tools to improve palliative care: e-prescription and Patient’s Internet Account : legal status analysis, Palliat. Med. Pract. 2020, 14(2), 101-114

A. Zimmermann, A. Flis, A. Gaworska-Krzemińska, M.N. Cohen: Drug-safety reporting in polish nursing practice : cross sectional surveys, PLoS ONE, 2020, 15(10), art. ID e0241377, 1-13

Publikacje pracowników i doktorantów w latach 2014-2019:

1. J. Jaroszyński, A. Mela, M. Furtak-Niczyporuk, Ł. Poniatowski, J. Dąbrowski, A. Czajka-Bełz, A. Zimmermann, P. Dreher, B. Drop, A. Staniszewska: Off-label use of medicinal products : legal rules and practices, Acta Pol. Pharm. – Drug Res. 2019, 76(4)621-628 (MNiSzW=40, IF=0.456)

2. J. Rogowska, A. Zimmermann, A. Muszyńska, W. Ratajczyk, L. Wolska: Pharmaceutical household waste practices : preliminary findings from a case study in Poland, Environ. Manage. 2019, 64(1)97-106 (MNiSzW=100, IF=2,561)

3. N. Susłowska, D. Polakowska, S. Kowalska, M. Matczak, A. Chlebowska, A. Zimmermann: Badanie przestrzegania prawa pacjenta do poufności w aptekach ogólnodostępnych w Polsce. Farm. Pol. 2019, 75(8)411-418 (MNISzW=40)

4. A. Pilarska, A. Zimmermann: Wpływ nowej ustawy o produktach kosmetycznych na poprawę bezpieczeństwa ich stosowania, Farm. Pol. 2019, 75(12)698-703 (MNiSzW=40)

5. M. Furtak-Niczyporuk, J. Jaroszyński, A. Mela, A. Staniszewska, J. Piotrowska, Zimmermann Agnieszka, A. Czajka-Bełz, P. Dreher, J. Dąbrowski, L. Kapka-Skrzypczak: Odpady cytostatyczne i cytotoksyczne : zasady postępowania w Polsce. Med. Pracy, 2019: 70(3) 1-15 (MNiSzW=40, IF=0.768)

7. A. Zimmermann: Leki biologiczne w praktyce farmaceutycznej (w:) Leczenie biologiczne a prawa pacjenta, red. nauk. Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2019

8. N. Susłowska, A. Zimmermann, A. Gaworka-Krzemińska, 2018, Evaluation of pharmaceutical emergency contraceptive services in Poland, Acta Pol. Pharm. – Drug Res., 75(6)1431-1438 (MNiSzw=15, IF=0,531)

9. K. Gruchała, A. Zimmermann, P. Wąż, P. Kawczak, 2018, Legal and economic identification and assessment of pharmacy substitution in narrow therapeutic index drugs, on the example of epileptic medications in Poland, Acta Pol. Pharm. – Drug Res., 75(6)1447-1457, (MNiSzw=15, IF=0,531)

10. K. Gruchała, P. Wąż, A. Zimmermann, 2018, Legitimacy and potential savings in automatic substitution of biological products in Poland, the example of insulin, Acta Pol. Pharm. – Drug Res., 75(5)1255-1263, (MNiSzw=15, IF=0,531)

11. K. Gruchała, P. Wąż, P. Kawczak, A. Zimmermann, B. Wolnik, T. Bączek, 2018, A policy view: gaps and weaknesses of substitution between biological products in law and economics dimension: the example of insulin, Acta Pol. Pharm. – Drug Res., 75(4)1003-1015, Acta Pol. Pharm. – Drug Res., 75(5)1255-1263, (MNiSzw=15, IF=0,531)

12. A. Pilarska, A. Zimmermann, A. Flis, 2018, Bezpieczeństwo pacjenta : wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Część I, Farm. Pol. 74(11)679-684 (MniSzW=8)

13. A. Zimmermann, J. Rogowska, L. Wolska, 2018, Odpady farmaceutyczne z gospodarstw domowych : rola aptek ogólnodostępnych, Farm. Pol. 74(1)40-44 (MniSzW=8)

14. Ł. Golsztajn, A. Zimmermann, 2018, Prawne i etyczne aspekty reklamy produktów stosowanych w populacji pediatrycznej, Farm. Pol. 74(10)616-624 (MniSzW=8)

15. N. Susłowska, B. Petrykowski, A. Zimmermann, Ł. Balwicki, 2018, Rola farmaceuty w ochronie zdrowia publicznego w opini studentów farmacji, Farm. Pol. 74(4)191-198 (MniSzW=8)

16. A. Zimmermann, W. Mędrzycka-Dąbrowska, M. Zagłoba, 2018, Prawo pacjenta do leczenia bólu, Med. Paliat. Prakt., 12(1)21-29 (MNiSzW=6)

17. K. Gruchała, A. Zimmermann, 2017, Law and economics of branded-to-generic, generic-to-generic and gneric-to-branded substitution process in Poland, Acta Pol. Pharm. – Drug Res., 74(5)1599-1605 (MNiSzW=15, IF=0,745)

18. A. Pilarska, A. Zimmermann, 2017, Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków: analiza porównawcza prawa, Farm. Pol., 73(11)647-652 (MNiSzW=8)

19. A. Zimmermann, I. Adrych-Brzezińska, 2017, Odpowiedzialność aptekarza za udzieloną usługę farmaceutyczną. Część II, Farm. Pol., 73(11)692-698 (MNiSzW=8)

20. A. Zimmermann, E. Cieplikiewicz, A. Flis, 2017, Preskrypcja pielęgniarska : analiza polskiego stanu prawnego, Farm. Pol., 73(11)226-230 (MNiSzW=8)

21. A. Zimmermann, J. Rogowska, L. Wolska, M. Zagłoba, 2017, Zdrowie środowiskowe jako specjalizacja farmaceutyczna, Farm. Pol. 2017; 73(12) 754-758 (MNiSzW=8)

22. A. Zimmermann, A. Gaworska-Krzemińska, Zgoda pacjenta na podanie produktu leczniczego, Probl. Piel. 2017; 25(4) 284-291 (MNiSzW=5)

23. J. Kamińska, A. Gaworska-Krzemińska, Hanna Grabowska, A. Zimmermann, A. Flis, J. Olszewska, Przyczyny, skutki i formy mobbingu wśród pracowników ochrony zdrowia, Probl. Piel. 2017; 25(4) 270-275 (MNiSzW=5)

24. A. Zimmermann, R. Zimmermann, Programy lekowe w praktyce klinicznej, Education&Art, Wrocław, 2017.

25. A. Zimmermann, A. Gaworska-Krzemińska, A. Flis, 2016, Adverse drug reporting in community pharmacy practice in the Pomeranian district in Poland, Acta Pol. Pharm. – Drug Res., 73(5)1389-1396 (MNiSzW=15, IF=0,877).

26. K. Gruchała, A. Zimmermann, P. Kawczak, 2016, Rx-to-OTC switch and double registration occurrence in Poland: an illuminative case study, Acta Pol. Pharm. – Drug Res., 73(1)247-254 (MNiSzW=15, IF=0,877).

27. D. Świeczkowski, K. Czogała, K. Jeleniewska, B. Petrykowski, B. Pietrzak, N. Susłowska, J. Szczepańska, A. Zimmermann, 2016, Apteka w służbie zdrowia publicznego : konfrontacja stanu świadomości społecznej z aktualną sytuacją prawną na przykładzie województwa pomorskiego, Farm. Pol., 72(3)142-146 (MNiSzW=8).

28. K. Czogała, A. Zimmermann, 2016, Produkt leczniczy w obrocie pozaaptecznym, Farm. Pol., 72(2)69-77 (MNiSzW=8).

29. A. Pilarska, A. Zimmermann, 2016, Produkty kosmetyczne: wymogi dotyczące oceny bezpieczeństwa, Farm. Pol., 72(12)814-821 (MNiSzW=8)

30. A. Zimmermann, 2016, Substytucja apteczna : aspekty prawne i medyczne, Prawo medyczne i farmaceutyczne : monografia pokonferencyjna i konferencja naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku “Prawo Medyczne i Farmaceutyczne”.

31. A. Zimmermann, I. Adrych-Brzezińska, 2015, Odpowiedzialność aptekarza za udzieloną usługę farmaceutyczną: część 1, Farm. Pol., 71(12)777-785 (MNiSzW=8).

32. A. Zimmermann, A. Gaworska-Krzemińska, E. Cieplikiewicz, A. Flis, 2015, Ordynacja i preskrypcja pielęgniarska w Polsce, Probl. Piel., 23(4), 551-556 (MNiSzW=5).

33. A. Zimmermann, 2015, Nowe uprawnienia i obowiązki pielęgniarek wynikające ze zmian w ustawodawstwie zawodowym, Education&Art, Gdańsk.

34. A. Zimmermann, 2015, Wybrane zagadnienia z prawa farmaceutycznego. Zbiór pytań testowych z komentarzem, Farmapress, Warszawa, ISBN 978-83-64388-07-1.

35. D. Świeczkowski, E. Bandurska, A. Zimmermann, 2015, Koszty terapii choroby afektywno-dwubiegunowej : przegląd literatury, Czas. Aptek., 22(2), 28-34 (MNiSzW=4).

36. A. Zimmermann, 2015, Miejsce apteki w ochronie zdrowia publicznego, Czas. Aptek., 22(8/9), 13-20 (MNiSzW=4).

37. A. Zimmermann, A. Flis, E. Cieplikiewicz, 2015, Zmiany dla praktyki aptecznej wynikające z rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej, Czas. Aptek., 22(4), 13-18 (MNiSzW=4).

38. A. Zimmermann, 2014, Badanie roli oraz ocena funkcjonowania apteki ogólnodostępnej w polskim systemie ochrony zdrowia w świetle prawa farmaceutycznego, Annales Academiae Medicae Gedanensis, XLIV, supl. 1, Gdańsk, ISSN 0303-4135.

39. A. Zimmermann, 2014, Prawo farmaceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP – kształcenie ustawiczne farmaceutów, Education&Art, Wrocław.

40. A. Zimmermann, 2014, Niezależność zawodowa farmaceuty w procesie substytucji leku, Czas. Aptek., 21(4), 13-17, (MNiSzW=4).

41. A. Zimmermann, 2014, Prawo farmaceutyczne jako część nauk farmaceutycznych, Czas. Aptek., 21(12), 8-9, (MNiSzW=4).

42. A. Zimmermann, K. Gruchała, R. Zimmermann, P. Banasik, 2014, Rola farmaceuty w procesie substytucji aptecznej, Farm. Pol., 70(12), 725-730, (MNiSzW=3).

43. D. Świeczkowski, A. Zimmermann, Zawód technika farmaceutycznego, 2014, Farm. Pol., 70(4), 198-204, (MNiSzW=3).

44. D. Świeczkowski, B. Pietrzak, A. Zimmermann, 2014, Generic substitution in the view of pharmaceutical scientists from Polish medical universities, J. Health Policy Outcomes Res., 2, 50-57.

45. M. Pilarska, A. Zimmermann, P. Banasik, 2014, Zapotrzebowanie na prywatną opiekę pielęgniarską w Gdańsku, Probl. Pielęg., 22(4), 484-489, (MNiSzW=5).

46. A. Flis, A. Zimmermann, A. Gaworska-Krzemińska, 2014, Wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej w zakresie raportowania działań niepożądanych produktów leczniczych, Przeds. Zarz. 15(12), 327-338, (MNiSzW=8).

Publikacje pracowników w latach 2012-2013:

1. L. Wengler, P. Popowski, P. Pietrzak, M. Zarzeczna-Baran, T. Jędrzejczyk, Choroby rzadkie w Dyrektywie TOZ [W] Europeizacja prawa ochrony zdrowia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej : wprowadzenie do problematyki. (Dokument elektroniczny), Gdańsk 2013.

2. P. Pietrzak, L. Wengler, P. Popowski, A. Gac, e-Zdrowie w Dyrektywie TOZ [W] Europeizacja prawa ochrony zdrowia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej : wprowadzenie do problematyki. (Dokument elektroniczny), Gdańsk 2013

3. L. Wengler, M. Zarzeczna-Baran, P.Popowski, P.Pietrzak, Obowiązki państw członkowskich w świetle Dyrektywy TOZ [W]Europeizacja prawa ochrony zdrowia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej : wprowadzenie do problematyki. (Dokument elektroniczny), Gdańsk 2013.

4. L. Wengler, P. Popowski, A. Gac, I. Adrych-Brzezińska, M. Zarzeczna-Baran, T. Jędrzejczyk, Podstawowe pojęcia, cel i zakres zastosowania [W:] Europeizacja prawa ochrony zdrowia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej : wprowadzenie do problematyki. (Dokument elektroniczny), Gdańsk 2013.

5. E. Adamska-Pietrzak, I. Adrych-Brzezińska, E. Bandurska, A. Gac, T. Jędrzejczyk, P. Pietrzak, P. Popowski, L. Wengler, M. Zarzeczna-Baran, Przegląd aktów normatywnych [W:] Europeizacja prawa ochrony zdrowia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej : wprowadzenie do problematyki. (Dokument elektroniczny), Gdańsk 2013.

6. E. Adamska-Pietrzak, P. Pietrzak, L. Wengler, P. Popowski, I. Adrych-Brzezińska, Wprowadzenie do źródeł prawa w Polsce. Pojęcie prawa ochrony zdrowia/prawa medycznego [W:]Europeizacja prawa ochrony zdrowia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej : wprowadzenie do problematyki. (Dokument elektroniczny), Gdańsk 2013.

7. P. Popowski, M. Zarzeczna-Baran, L. Wengler, P. Pietrzak, Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej [W:] Europeizacja prawa ochrony zdrowia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej : wprowadzenie do problematyki. (Dokument elektroniczny), Gdańsk 2013, s. 34-44.

8. L. Wengler, P. Popowski, P. Pietrzak, E. Adamska-Pietrzak, Nowe ważne regulacje prawne: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej [W:] gazeta AMG 2013, nr. 3, s. 17-19.

9. L. Wengler, P. Pietrzak, E. Adamska-Pietrzak, P. Popowski, Ustawa o języku polskim: pytanie o sens dekretowania obowiązku używania języka ojczystego w dobie globalizacji [W:] Gazeta AMG 2013, nr. 6, s. 38-39.

10. L. Wengler, P. Popowski, Zdrowie publiczne: wyzwania współczesności: Sprawozdanie z Forum Polska-Ukraina [W:] Gazeta AMG, nr 7, s. 44.

11. P. Czarnecka, I. Adrych-Brzezińska, E. Adamska-Pietrzak, P. Popowskiego, L. Wengler, E. Bandurska, M. Zarzeczna-Baran, Administracja publiczna w ochronie zdrowia. T.1: Wybór źródeł prawa ustrój administracji publicznej: Stan prawny na 29 czerwca 2013 r. [Dokument elektroniczny], Gdańsk 2013.

12. I. Adrych-Brzezińska, E. Adamska-Pietrzak, P. Popowskiego, P. Czarnecka, M. Zarzeczna-Baran, T. Jędrzejczyk, Administracja publiczna w ochronie zdrowia. T.2: Wybór źródeł prawa. Materialne prawo administracyjne: Stan prawny na dzień 29 czerwca 2013 r. [Dokument elektroniczny], Gdańsk 2013.

13. L. Wengler, P. Czarnecka, P. Popowski, I. Adrych-Brzezińska, Administracja publiczna w ochronie zdrowia. T. 3.: Wybór źródeł prawa. Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne i postępowanie sądowo administracyjne: Stan prawny na dzień 29 czerwca 2013 r. [Dokument elektroniczny], Gdańsk 2013.

14. L. Wengler, P. Czarnecka, P. Popowski, P. Pietrzak, M. Zarzeczna-Baran, T. Jedrzejczyk, I. Adrych-Brzezińska, European Union law: intellectual property law. Vol. 1: Copyright and related rights databases, legal protection of plant varieties’ selected legal acts [Dokument elektroniczny], Gdańsk 2013.

15. P. Popowski, M. Zarzeczna-Baran, I. Adrych-Brzezińska, L. Wengler, P. Czarnecka, T. Jędrzejczyk, European Union law : Intellectual property law. Vol. 2 [Dokument elektroniczny], Gdańsk 2013.

16. L. Wengler, P. Popowski, P. Pietrzak, A. Gac, I. Adrych-Brzezińska, Europeizacja prawa ochrony zdrowia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej: wprowadzenie do problematyki [Dokument elektroniczny], Gdańsk 2013.

17. L. Wengler, P. Czarnecka, P. Popowskiego, I. Adrych-Brzezińska, E. Bandurska, Prawo żywnościowe. T.2: Przegląd decyzji i zaleceń Unii Europejskiej: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2013 r. [Dokument elektroniczny], Gdańsk 2013.

18. L. Wengler, P. Czarnecka, P. Popowskiego, I. Adrych-Brzezińska, E. Bandurska, Prawo żywnościowe. T.3. : Przegląd krajowych aktów normatywnych: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2013 r. [Dokument elektroniczny], Gdańsk 2013.

Aktualizacja strony: 06.03.2024
Natalia Susłowska, Natalia Zabadała, Agnieszka Zimmermann