Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Katedra Medycyny Społecznej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

ROZPOCZĘTE PROJEKTY BADAWCZE

*Badanie statutowe – ST 0133/07/303

Realizacja prawa pacjenta do bezpiecznej ochrony zdrowia

*Zadanie Młody Badacz MN 01-0500/08/643

UKOŃCZONE PROJEKTY BADAWCZE

*Badanie statutowe – ST 02-0133/07/303

Preskrypcja nielekarska w Polsce – uwarunkowania prawne i systemowe

*Zadanie Młody Naukowiec – MN – 01-0290/08/303

*Ocena użyteczności e-recepty w polskim systemie ochrony zdrowia – projekt zakończony obroną pracy doktorskiej w maju 2022 r. na WNoZ GUMed (promotor: dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni)

*Badanie procesu substytucji aptecznej w polskim systemie refundacji leków – projekt zakończony obroną pracy doktorskiej w maju 2019 r. na WNoZ GUMed (promotor: dr hab. Agnieszka Zimmermann)

*Bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych, kosmetycznych oraz suplementów diety – MN 01-0455/08/303

*Badanie i ocena uwarunkowań preskrypcji farmaceutycznej w polskim systemie ochrony zdrowia – projekt zakończony obroną pracy doktorskiej w maju 2019 r. na CM UMK Wydziale Farmaceutycznym w Bydgoszczy (promotor: dr hab. Agnieszka Zimmermann)

*Bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych w praktyce pielęgniarskiej – projekt zakończony obroną pracy doktorskiej w marcu 2019 r. na WNoZ GUMed (promotor: dr hab. Agnieszka Zimmermann)

*Samodzielność zawodowa farmaceuty w praktyce aptecznej (2022)

*Preskrypcja farmaceutyczna – ocena aktualnego stanu prawnego (2021)

*Zapotrzebowanie pacjentów na usługę konsultacji farmaceutycznej w formie teleporady (2021)

*Podanie leku w procedurze off label – zakres odpowiedzialności pielęgniarki (2021)

*Rejestracja wybranego produktu leczniczego w procedurze unijnej (2021)

*Formy organizacyjno-prawne wykonywania zawodu farmaceuty (2020)

*Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych w świetle prawa sektorowego UE i autonomicznych rozwiązań państw członkowskich (2020)

*Status prawny medycznej marihuany – badanie wiedzy i opinii studentów farmacji (2019)

*Prawne i etyczne aspekty reklamy produktów stosowanych w populacji pediatrycznej (2018)

*Wypisywanie recept w praktyce pielęgniarskiej (2018)

*Samodzielność zawodowa – badanie stanu wiedzy położnych z województwa pomorskiego (2018)

*Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy w praktyce pielęgniarskiej (2018)

*Tajemnica zawodowa w praktyce pielęgniarskiej (2018)

*Antykoncepcja hormonalna w praktyce aptecznej – konsultacyjna rola farmaceuty (2017)

*Normy zatrudnienia pielęgniarek – sytuacja prawna a stan rzeczywisty (2016)

Aktualizacja strony: 06.03.2024
Natalia Susłowska, Natalia Zabadała, Agnieszka Zimmermann