Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Katedra Medycyny Społecznej

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann

prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann

E-mail:agnieszka.zimmermann@gumed.edu.pl

prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego GUMed z 1998 roku oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z roku 2000. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym.
Jest Przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (kadencja 2016-2020, 2020-2024) i Zastępcą Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2020-2024). Była Zastępcą Przewodniczącego Ministerialnego Zespołu do spraw opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty. Współpracuje z UC Hastings College of the Law (którego absolwentką jest obecna Wiceprezydent USA – Kamala Harris) w obszarze prawa farmaceutycznego. Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA (m. in. podczas realizacji ogólnopolskiej konferencji “Poprawna farmacja”).

Adiunkci:

dr n. o zdr. Anna Pilarska-Romanowska

dr n. o zdr. Anna Pilarska-Romanowska

E-mail:anna.pilarska-romanowska@gumed.edu.pl

dr n o zdr. Anna Pilarska-Romanowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie kosmetycznym. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół tematyki bezpieczeństwa pacjenta oraz praw pacjenta. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała realizując projekt badawczy dotyczący bezpieczeństwa pacjenta w kontekście dostępu do informacji medycznej.

dr hab. inż. Justyna Rogowska

E-mail:justyna.rogowska@gumed.edu.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Ponadto ukończyła podyplomowe studia prawa pracy oraz studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na aspektach prawnych związanych ze środowiskiem pracy, (ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz prawie ochrony środowiska (przede wszystkim zanieczyszczenie wód oraz problematyka odpadów).

dr n. med. Natalia Wrzosek

dr n. med. Natalia Wrzosek

E-mail:natalia.wrzosek@gumed.edu.pl

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego GUMed. W ramach pracy doktorskiej zrealizowała projekt badawczy dotyczący użyteczności e-recepty w polskim systemie ochrony zdrowia. Od 2018 roku opiekuje się SKN Prawa farmaceutycznego. Poza działalnością akademicką angażuje się w działania Samorządu Aptekarskiego będąc członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej IX Kadencji i przewodnicząc lokalnej Komisji ds. legislacji GORA oraz praktykuje zawód w aptece ogólnodostępnej. Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi w ramach projektu Liderzy Ochrony Zdrowia.

Asystenci:

mgr Kamila Piątkowska

mgr Kamila Piątkowska

E-mail:kamila.piatkowska@gumed.edu.pl

Kamila Piątkowska – radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Naukowo jej zainteresowania skupiają się wokół praw pacjenta oraz zagadnień różnych rodzajów odpowiedzialności przedstawicieli zawodów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem zawodu lekarza. Inicjator Laboratorium Prawnego powstałego przy Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, mającego na celu udzielanie studentom porad prawnych z zakresu prawa medycznego. Wykładowca na kursie specjalizacyjnym modułu Prawo medyczne dla lekarzy, prowadzonego przez Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed.

mgr Miłosława Zagłoba

mgr Miłosława Zagłoba

E-mail:miloslawa.zagloba@gumed.edu.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska oraz Foreign & Commonwealth Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Radca prawny Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji. Certyfikowany menedżer projektów PRINCE 2® Practitioner. Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG.

Specjaliści:

mgr Natalia Zabadała

E-mail:natalia.zabadala@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 41

Tuwima 15, pok. 319

Aktualizacja strony: 06.03.2024
Natalia Susłowska, Natalia Zabadała, Agnieszka Zimmermann