Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Katedra Medycyny Społecznej

PROFIL

Prawa pacjenta

Badania kliniczne

Samorządy zawodów medycznych

Uprawnienia zawodowe farmaceutów, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek i położnych, psychologów, ratowników medycznych

Preskrypcja nielekarska (pielęgniarek, położnych i farmaceutów)

Bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych

Substytucja apteczna

Reklama produktów leczniczych

Obrót produktami leczniczymi

Prawo pracy w ochronie zdrowia

Europeizacja prawa ochrony zdrowia

Aktualizacja strony: 06.03.2024
Natalia Susłowska, Natalia Zabadała, Agnieszka Zimmermann