Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Katedra Medycyny Społecznej

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO

Studenckie Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego działa od lutego 2013 r. tworząc farmaceutyczny think tank

Jest to pierwsze w Polsce koło naukowe związane z prawem farmaceutycznym działające na uczelni medycznej.Studenci prowadzą projekty badawcze, które owocują publikacjami:

- N. Susłowska, D. Polakowska, S. Kowalska, M. Matczak, A. Chlebowska, A. Zimmermann: Badanie przestrzegania prawa pacjenta do poufności w aptekach ogólnodostępnych w Polsce. Farm. Pol. 2019, 75(8)411-418 (MNISzW=20)
- Ł. Golsztajn, A. Zimmermann, 2018, Prawne i etyczne aspekty reklamy produktów stosowanych w populacji pediatrycznej, Farm. Pol. 74(10)616-624 (MniSzW=8)
- N. Susłowska, B. Petrykowski, A. Zimmermann, Ł. Balwicki, 2018, Rola farmaceuty w ochronie zdrowia publicznego w opini studentów farmacji, Farm. Pol. 74(4)191-198 (MniSzW=8)
- D. Świeczkowski, K. Czogała, K. Jeleniewska, B. Petrykowski, B. Pietrzak, N. Susłowska, J. Szczepańska, A. Zimmermann, 2016, Apteka w służbie zdrowia publicznego: konfrontacja stanu świadomości społecznej z aktualną sytuacją prawną na przykładzie województwa pomorskiego, Farm. Pol., 72(3)142-146 (MNiSzW=8)
- K. Czogała, A. Zimmermann, 2016, Produkt leczniczy w obrocie pozaaptecznym, Farm. Pol., 72(2)69-77 (MNiSzW=8)

Współpracujemy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA działającym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, organizując wspólne spotkania naukowe i debaty.
Nasze działania przynoszą wymierne efekty:
“RPD: trzeba precyzyjnych zapisów dot. reklamy wyrobów medycznych i suplementów”

Zależy nam na stworzeniu przestrzeni wymiany myśli, wspólnej nauki i zdobywania doświadczeń oraz budowaniu tożsamości prawnej przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia. Zapraszamy!

Koło na Facebooku!

Aktualizacja strony: 06.03.2024
Natalia Susłowska, Natalia Zabadała, Agnieszka Zimmermann