Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Patologii i Neuropatologii

Zakład Patologii i Neuropatologii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

DYDAKTYKA

Patologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się etiopatogenezą, przebiegiem i następstwami chorób w oparciu o zmiany funkcjonalne i strukturalne komórek, tkanek i narządów. Odgrywa istotną rolę w edukacji medycznej, łącząc nauki podstawowe z klinicznymi. Patologia analizuje chorobę wielopłaszczyznowo – od zmian molekularnych, biochemicznych, funkcjonalnych, aż do strukturalnych.
Patologia ogólna bada zjawiska patofizjologiczne i morfologiczne klasyfikując i definiując podstawowe grupy i typy zmian, mechanizmy uszkodzenia oraz sposoby odpowiedzi na uszkodzenie.
Patologia szczegółowa bada zmiany poszczególnych narządów lub układów anatomicznych, rozważając jednostki chorobowe w celu korelacji patomechanizmów ze zmianami morfologicznymi makro i mikroskopowymi, objawami klinicznymi i możliwym przebiegiem choroby.
Neuropatologia to szczegółowa specjalność, zajmująca się patologią układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego na poziomie makroskopowym, komórkowym i molekularnym.

Aktualizacja strony: 14.12.2022
Jacek Gulczyński, Ewa Iżycka-Świeszewska, Barbara Mach