Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Patologii i Neuropatologii

Zakład Patologii i Neuropatologii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Patomorfologia kliniczna, czyli o rozpoznawaniu chorób i planowaniu leczenia spersonalizowanego (Fakultet)

Seminaria: Diagnostyka histopatologiczna i molekularna w nowotworach (rak sutka, jelita grubego, prostaty, guzy tkanek miękkich) i wpływ na dalsze postępowanie lecznicze, w tym terapię celowaną.
Nowotwory dziecięce jako przykład szczególnej kompleksowej zespołowej diagnostyki (neuroblastoma, hepatoblastoma, RMS, guzy germinalne).
Patologia dziecięca nienowotworowa- rola patomorfologa.
Guzy mózgu – nowoczesna klasyfikacja patologiczno-molekularna i jej znaczenie w planowaniu leczenia.
Diagnostyka tkankowa w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego (zapalenia żołądka, zespoły złego wchłaniania, IBD, WZW typu B i C, choroby autoimmunizcyjne).
Diagnostyka patomorfologiczna w ginekologii.
Badania przesiewowe.
Hematopatologia – diagnostyka chłoniaków i białaczek, cytometria, immunohistochemia, diagnostyka molekularna.
Dermatopatologia – diagnostyka tkankowa w ścisłej korelacji z kliniką.
Standaryzacja i akredytacja w patomorfologii.

Aktualizacja strony: 14.12.2022
Jacek Gulczyński, Ewa Iżycka-Świeszewska, Barbara Mach