Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Patologii i Neuropatologii

Zakład Patologii i Neuropatologii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Patomorfologia i patologia jamy ustnej – kierunek lekarsko dentystyczny WL GUMed

Celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów umiejętności definiowania pojęć z patomorfologii ogólnej i omawianie wybranych zagadnień z patologii systemowej. Kojarzenie etiopatogenezy schorzeń ze zmianami na poziomie narządowym i tkankowym z obrazem klinicznym, obrazowaniem i badaniami diagnostycznymi. Identyfikacja związków pomiędzy czynnikami chorobotwórczymi a zmianami patofizjologicznymi i przebiegiem zmian zapalnych, zwyrodnieniowych, naprawczych i nowotworzenia.
Diagnostyka nowotworów, czynniki rokownicze. Podstawy współpracy pato- klinicznej, wskazania i sposób pobierania i zabezpieczania materiału cytologicznego i histopatologicznego. Kształtowanie postawy studenta w kontekście konieczności permanentnego kształcenia, świadomości własnych ograniczeń, współpracy w grupie, samodzielności i autoprezentacji.
Nauczanie zapewnienia bezpieczeństwa procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz nauczanie umiejętności pracy w zespole.

Aktualizacja strony: 14.12.2022
Jacek Gulczyński, Ewa Iżycka-Świeszewska, Barbara Mach