Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Patologii i Neuropatologii

Zakład Patologii i Neuropatologii

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Podstawy neuropatologii (Fakultet)

Neuroanatomia w neuropatologii. Neuropatologia rozwojowa (embriologia, wady wrodzone, FAS, porażenie mózgowe, padaczka) . Choroby metaboliczne i genetycznie uwarunkowane. Uszkodzenia naczyniopochodne mózgu- udar krwotoczny i niedokrwienny, zmiany w przebiegu miażdżycy i nadciśnienia, krwawienia do OUN. Neuroinfekcje (zapalenia opon, zapalenia mózgu; zmiany w AIDS)Choroby prionowe. Choroby demielinizacyjne. Choroby neurozwyrodnieniowe. Urazy czaszkowo- mózgowe. Nowotwory mózgu – patologia i charakterystyka molekularna. Analiza przypadków.

Aktualizacja strony: 14.12.2022
Jacek Gulczyński, Ewa Iżycka-Świeszewska, Barbara Mach