Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

SPECJALISTYCZNA OPIEKA POŁOŻNICZA NAD CIĘŻARNĄ, RODZĄCĄ I POŁOŻNICĄ Z CHOROBĄ WSPÓŁISTNIEJĄCĄ, W TYM KLINIKA I PIELĘGNIARSTWO

Zajęcia prowadzone są dla studentów I roku studiów stacjonarnych I niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO.

Informacje dotyczące przedmiotu (m.in. syllabus, materiały dydaktyczne, informacje o zaliczeniach/ egzaminach, możliwościach i terminach kontaktu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, itp.) zawarte są w extranecie GUMed:


PRZEJDŹ DO STRONY

Aktualizacja strony: 02.08.2023
Wanda Kwiatkowska, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka