Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROFIL

  • Analiza jakościowa i ilościowa leków i substancji endogennych na potrzeby badań farmaceutycznych, biomedycznych i biochemicznych
  • Rozwijanie nowych metod analitycznych w oparciu o techniki chromatografii cieczowej, elektroforezy kapilarnej i chromatografii gazowej
  • Wykorzystanie spektrometrii mas jako sposobu detekcji i badań struktury chemicznej analitów
  • Opracowywanie i optymalizacja nowych rozwiązań metodycznych w zakresie przygotowanie prób do analizy chromatograficznej i elektroforetycznej
  • Opracowywanie i optymalizacja nowych sposobów ekstrakcji analitów, w tym z wykorzystaniem cieczy jonowych i druku przestrzennego
  • Badanie i ocena stabilności metabolicznej kandydatów na leki
  • Wykorzystanie technologii druku 3D i innych technik mikrofabrykacji w analityce farmaceutycznej i biomedycznej
  • Wykorzystanie modelowania molekularnego jako narzędzia opisu struktury chemicznej leku
  • Wykorzystanie technik chemometrycznych do analizy i interpretacji danych pomiarowych (stężenie analitu, stabilność metaboliczna, lipofilowość, aktywność leków, etc.)
Aktualizacja strony: 11.04.2022
Mariusz Belka, Piotr Kawczak, Alina Plenis, Szymon Ulenberg