Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne  > Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed  > Jednostki organizacyjne MWB UG i GUMed w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym  > Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej  > Zakład Onkologii Translacyjnej

Zakład Onkologii Translacyjnej

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • dr Natalia Bednarz-Knoll
  1. Identyfikacja potencjalnych markerów wczesnego wykrywania progresji i umożliwiających wybór terapii celowanej w przerzuty w raku gruczołu krokowego.
   Projekt NCN- Opus 2021-2025r.
  2. Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego.
   Projekt NCN- Sonata 2018-2022r.
 • dr Aleksandra Markiewicz
  1. Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi.
   Projekt Opus-LAP 2022-2026r.
  2. Poszukiwanie przyczyn agresywności komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym – molekularna charakterystyka pojedynczych krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi.
   Projekt NCN- Sonata 2017-2022r.
 • dr Paulina Nastały
  1. Architektura otoczki jądrowej w progresji nowotworu gruczołu krokowego.
   Projekt NCN Sonata 2021-2024r.
 • dr Anna Supernat
  1. Analiza interakcji pomiędzy płytkami krwi edukowanymi przez nowotwór a komórkami raka jajnika.
   Projekt NCN- Sonata 2019-2022r.
  2. Wykorzystanie sekwencjonowania pojedynczych krążących komórek guza do analizy płynnych biopsji u chorych na raka jajnika.
   Projekt NCBiR- Lider 2021-2023r.
 • dr hab. Anna Żaczek
  1. Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi- badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznym.
   Projekt NCN- Sonata Bis 2017-2022r.
  2. Krążące komórki nowotworowe w medycynie spersonalizowanej- efektywna metoda izolacji, analizy na poziomie pojedynczych komórek i wykorzystania w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie.
   Projekt NCBiR – Polsko-chiński HESCAP 2019-2022r.
  3. Badanie progresji potrójnie ujemnego raka piersi – analiza krwi w oparciu o sekwencjonowanie pojedynczych komórek i metody sztucznej inteligencji.
   Projekt NCN- Opus 2021-2025r.
Aktualizacja strony: 29.03.2022
Beata Pieczyńska-Uziębło