Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne  > Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed  > Jednostki organizacyjne MWB UG i GUMed w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym  > Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej  > Zakład Onkologii Translacyjnej

Zakład Onkologii Translacyjnej

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej

PROFIL

Realizowane w Zakładzie projekty osadzone są w obszarze onkologii translacyjnej, łącząc różnorodne metody analizy złożonego procesu rozwoju i progresji nowotworów. Badania opierają się zarówno na materiale klinicznym (guzy pierwotne, krew i przerzuty), jak i modelach in vitro. Pracujemy nad różnymi typami nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, płuc, jajnika i gruczołu krokowego. Poszukujemy czynników rokowniczych i predykcyjnych, badamy biologię nowotworów, analizując specyficzne markery i sygnatury molekularne (np. związane z przemianą nabłonkowo-mezenchymalną, genami BRCA1 i EGFR czy transkryptomem płytek krwi). Przedmiotem naszych zainteresowań są również mechanizmy leżące u podstaw wpływu mikrośrodowiska guza na proces chorobowy (badania nad fibroblastami, płytkami krwi i neutrofilami).

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z opracowywaniem i walidacją biomarkerów oraz projektowaniem metod diagnostycznych do ich analizy w praktyce klinicznej. Badania zespołu znajdują się na pograniczu biologii molekularnej i onkologii z misją przełożenia wyników uzyskanych w laboratorium na praktykę kliniczną, a tym samym przyczynienie się do bardziej efektywnego i zindywidualizowanego leczenia chorych na nowotwory.

Od kilku lat szczególnym przedmiotem zainteresowań Zespołu jest tzw. płynna biopsja, czyli diagnostyka oparta na pobranych od chorych próbkach krwi. Skupiamy się w szczególności na krążących komórkach nowotworowych (CTC, ich fenotypowaniu i analizie transkryptomicznej), krążącym DNA guza (ctDNA) i płytkach krwi wyedukowanych przez nowotwór (TEPs). W różnych projektach badamy ich potencjał do określania stopnia zaawansowania nowotworu, monitorowania progresji choroby oraz odpowiedzi na terapię.

Tematyka aktualnie prowadzonych badań obejmuje m.in.:
• profilowanie molekularne na poziomie pojedynczych komórek krążących komórek nowotworowych;
• plastyczność fenotypową komórek nowotworowych zarówno w obrębie guza pierwotnego, jak i uwolnionych z niego drogą krwionośną i limfatyczną;
• rolę przemiany nabłonkowo-epitelialnej w ucieczce krążących komórek nowotworowych spod kontroli układu odpornościowego;
• znaczenie krążących fibroblastów w progresji raka piersi;
• identyfikację czynników związanych z procesem przerzutowania w raku gruczołu krokowego;
• analizę procesu edukacji płytek krwi przez komórki nowotworowe i jej znaczenie kliniczne;
• zastosowanie metod opartych o sztuczną inteligencję do klasyfikacji płynnych biopsji pobranych od pacjentów onkologicznych.

Aktualizacja strony: 29.03.2022
Beata Pieczyńska-Uziębło