Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Jednostki pozawydziałowe  > Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Jednostki pozawydziałowe

DYDAKTYKA

Pracownicy Centrum prowadzą zajęcia na różnych kierunkach studiów – zarówno na Wydziale Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT (m.in. kierunek: zdrowie publiczne, dietetyka, fizjoterapia) jak i Wydziale Lekarskim (m.in. kierunek: lekarski, ED, techniki dentystyczne). Tematyka nauczanych przedmiotów dotyczy m.in. ekonomii, ekonomiki zdrowia, marketingu, e-zdrowia, telemedycyny, współpracy międzynarodowej, zdrowia publicznego. Jednostka dysponuje także szeroką ofertą przedmiotów fakultatywnych o różnorodnej tematyce (zagadnienia związane z samoleczeniem, wykorzystaniem sztucznej inteligencji w medycynie, Evidence Based Medicine, Savoir-vivre, ekonomiki zdrowia i inne).

Prowadzone przedmioty (wybrane):

Wydział Nauk o Zdrowiu

1. Zdrowie Publiczne:
I stopnia: Marketing w usługach zdrowotnych, Aktywność akademicka, Polityka społeczna i zdrowotna, Podstawy farmakoekonomiki, Ekonomika zdrowia, Ocena technologii medycznych, Podstawy zarządzania i organizacji badań naukowych.
II stopnia:
Analizy farmakoekonomiczne, Finanse UE, Proces transformacji w systemie ochrony zdrowia,

2. Dietetyka:
I stopnia: Marketing usług, Organizacja Ochrony Zdrowia
II stopnia: Zarządzanie marketingiem usług

3. Fizjoterapia: Zdrowie Publiczne

Wydział Lekarski

1. Kierunek Lekarski: Jak wnioskować i otrzymać fundusze z UE? (fakultet), Anty-EBM – nauka oparta na kłamstwach, Savoir-vivre, czyli jak odrobina kultury sprzyja osiągnięciu celu (fakultet), Ekonomika zdrowia – ile kosztuje chorowanie? (fakultet)

2. Kierunek Lekarsko – Dentystyczny: Jak wnioskować i otrzymać fundusze z UE? (fakultet)

3. English Division: Health economics – how much does it cost to be ill? (elective), Anti-EBM – medicine based on lies (elective)

4. Techniki dentystyczne: Jak wnioskować i otrzymać fundusze z UE? (fakultet), Savoir-vivre, czyli jak odrobina kultury sprzyja osiągnięciu celu (fakultet), Ekonomika zdrowia – ile kosztuje chorowanie? (fakultet)

Aktualizacja strony: 25.04.2024
Ewa Bandurska, Dominika Bosek, Weronika Ciećko, Piotr Popowski, Marzena Zarzeczna-Baran