Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Jednostki pozawydziałowe  > Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Jednostki pozawydziałowe

PRACOWNICY

p.o. Kierownika:

dr hab. Ewa Bandurska

dr hab. Ewa Bandurska

E-mail:ewa.bandurska@gumed.edu.pl

Doktor nauk o zdrowiu, magister zdrowia publicznego oraz ekonomii. Autorka licznych publikacji dotyczących analiz efektywności kosztowej, opieki zintegrowanej oraz jakości życia.
Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, jest autorką unikatowego modelu kształcenia studentów kierunku Zdrowie Publiczne z zakresu farmakoekonomiki. Jest kierownikiem kierunku Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia (studia I stopnia).
Członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomiki (aktualnie członek komisji rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Opiekun koła naukowego GUMed Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia oraz współopiekun ISPOR Student Chapter Poland – ogólnokrajowego koła naukowego studentów zajmujących się farmakoekonomiką.
Ekspert współpracujący między innymi z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, Fundacją Medicover, Bankiem Światowym i innymi podmiotami.
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

St. specjalista:

dr Artur Pruszko

dr Artur Pruszko

E-mail:artur.pruszko@gumed.edu.pl

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji.
Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych, a następnie w funduszu private equity oraz prowadzącą aktywność doradczą. Prowadzi również projekty w dotyczące poprawy efektywności w ochronie zdrowia, w tym w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (digital health), wspierając między innymi Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, CSIOZ, Bank Światowy.
Artur Pruszko jest Dyrektorem Forum e-Zdrowia (http://forumezdrowia.pl/), które jest miejscem strategicznej debaty kluczowych interesariuszy ekosystemu e-zdrowia (w tym przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów opieki zdrowotnej i branży IT), i które przygotowywane jest we współpracy z globalnymi organizacjami IHE oraz HIMSS.
W latach 2017 – 2019, Artur Pruszko pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady ds. Interoperacyjności w CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

Adiunkci:

dr n. med. Weronika Ciećko

dr n. med. Weronika Ciećko

E-mail:weronika.ciecko@gumed.edu.pl

Z wykształcenia elektroradiolog, magister zdrowia publicznego i ekonomii. Doktorantka w Klinice Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka i współautorka publikacji z obszaru ekonomiki zdrowia i jakości życia. Współautorka rozdziałów w monografiach oraz raportu dotyczącego monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz współzałożycielka polskiego oddziału International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research Student Chapter (ISPOR Students Chapter Poland). Zdobywca nagrody za najlepszą pracę magisterską z dziedziny farmakoekonomiki w 2017 roku przyznaną przez Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne. Przewodnicząca SKN „Ekonomika i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W 2023 roku wybrana Rzecznikiem Zaufania Studentów.

dr Piotr Popowski

dr Piotr Popowski

E-mail:center@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 18 70

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Lekarz, dr nauk medycznych, od wielu lat związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie zajmuje się problemami systemów zdrowia, zintegrowanej opieki i e-zdrowia. Kierownik projektów współpracy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych z samorządami terytorialnymi i biznesem w zakresie przygotowania i testowania rozwiązań koordynacji opieki i telemedycyny.
Współzałożyciel, w 2005 roku, Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych – obecnie jego Przewodniczący. W działaniach Towarzystwa prowadzi sprawy dotyczące zintegrowanej opieki, w szczególności współpracy sektorów pomocy społecznej i zdrowia w kreowaniu rozwiązań opieki koordynowanej. Posiada doświadczenia w organizacji i zarządzaniu populacyjnymi programami zdrowotnymi; przez wiele lat kierował ośrodkiem koordynacji populacyjnych programów profilaktycnych.
W 2014 roku kierował projektem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, określającym możliwości powstania Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się zdrowiem publicznym oraz opieką zintegrowaną. W 2015 roku zainicjował powstanie Pomorskiego Partnerstwa na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej, które na Pomorzu skupia podmioty zaangażowane w rozwój takich form opieki. Współtwórca Forum e-Zdrowia, Członek Rady ds. Intreroperacyjności Centrum e-Zdrowia, Członek HIMSS i IHE.

dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran

dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran

E-mail:mazar@gumed.edu.pl

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Lekarz, dr nauk medycznych, od 1987 roku związana zawodowo z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, w tym od początku istnienia z Wydziałem Nauk o Zdrowiu. Przez 20 lat kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Stworzyła i od początku aż do 30.09.2020 kierowała kierunkiem studiów Zdrowie Publiczne.
Główne obszary zainteresowania naukowego to stan zdrowia społeczeństwa oraz polityka zdrowotna państwa. Uczestniczyła w realizacji projektu „Zdrowie dla Pomorzan”. Współpracowała z Departamentem Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako przedstawiciel Komitetu Monitorującego. Uczestniczyła (jako członek Komitetu Organizacyjnego) w realizacji ogólnopolskiego programu usługowo-badawczego dotyczącego zapobiegania chorobom układu krążenia i udarom mózgu (PP400M).
Od początku istnienia członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych – obecnie Zastępca Przewodniczącego. W działaniach Towarzystwa prowadzi przede sprawy dotyczące badań populacyjnych kształtujących działania prewencyjne.
Jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (członek Prezydium Zarządu Głównego, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego).

Asystenci:

mgr Małgorzata Wojnarowska

mgr Małgorzata Wojnarowska

E-mail:malgorzata.wojnarowska@gumed.edu.pl

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca akademicki, specjalista ds. organizacji i zarządzania. Swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania, w szczególności zarządzania personelem oraz zarządzania procesami dzieli się nie tylko ze studentami, ale także przedsiębiorcami współpracując z Kancelarią Rachunkową Agnieszka Laskowska oraz realizując projekty doradcze jako niezależny konsultant. Swoje zainteresowania dotyczące doskonalenia jakości kształcenia rozwija pracując na rzecz Centrum Wsparcia Dydaktyki GUMed. Kilkuletni koordynator oraz ekspert w projekcie „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjaliści:

mgr Dominika Bosek

mgr Dominika Bosek

E-mail:dominika.bosek@gumed.edu.pl

Absolwentka sinologii, magister ekonomii. Współpracuje z Instytutem Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka ds. administracyjnych Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia.

Zlecenia dydaktyczne:

mgr Ewa Wojdak-Haasa

mgr Ewa Wojdak-Haasa

E-mail:ewh@gumed.edu.pl

Studia socjologiczne ukończyła w 1978 r., w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, związana od 1 maja 1990 roku. W Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej zajmowała się opracowywaniem i realizacją treści zajęć dydaktycznych z zakresu „Medycyny Społecznej” i „Zdrowia Publicznego”, dla studentów różnych kierunków. Współpracowała z Zakładem Socjologii Medycyny w zakresie zajęć seminaryjnych.
Wypromowała kilkudziesięciu licencjatów kierunku „Zdrowie Publiczne”.
Współorganizowała i realizowała programy zdrowotne, interwencyjne i badawcze.
Od połowy 2017 roku już jako emerytka, współpracuje nadal z Zakładem Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej oraz z Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia.

Aktualizacja strony: 25.04.2024
Ewa Bandurska, Dominika Bosek, Weronika Ciećko, Piotr Popowski, Marzena Zarzeczna-Baran