Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Jednostki pozawydziałowe  > Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Jednostki pozawydziałowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Przy Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia działa Studenckie Koło Naukowe „Ekonomika i zarządzanie w ochronie zdrowia”, które swoją działalność rozpoczęło w 2015 roku. Opiekunem SKN od chwili jego powstania jest dr n. o zdr. Ewa Bandurska.

Cele działalności SKN:

Celem działalności organizacji jest zdobywanie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia, oceny technologii medycznych, polityki lekowej, prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, oceny jakości życia. SKN jest otwarte dla studentów wszystkich kierunków i stopni, dzięki współpracy studenci mają szanse zdobyć nowe doświadczenia, wykraczające daleko poza zwykłą, codzienną naukę. Praca w SKN pozwala na zdobycie kompetencji naukowych, umiejętności wykorzystywania innowacyjnych metod. Przedstawiciele SKN uczestniczą w wielu projektach, których wyniki prezentują zarówno na krajowych jak i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prace studentów z SKN były już wielokrotnie doceniane przez świat nauki, między innym podczas międzynarodowych konferencji. Wyrazem tego są również zaproszenia publikacyjne, które otrzymuje SKN od prestiżowych czasopism naukowych. SKN współpracuje ściśle z uniwersytetami medycznymi w Warszawie i w Poznaniu.

Kto może dołączyć do SKN?

Każdy student, niezależnie od wydziału czy kierunku studiów jest mile widziany w SKN. Szczególnie zapraszamy osoby lubiące nowe wyzwania, interesujące się wymienioną wyżej tematyką lub chcące przy wsparciu SKN realizować swój własny obszar zainteresowań. SKN to nie tylko praca, ale możliwość nawiązania nowych kontaktów ze studentami z całego świata, wyjazdów na konferencje, publikowania swoich wyników badań i ciekawa przygoda pozwalająca na urozmaicenie życia uczelnianego.

Kontakt:

mgr Weronika Ciećko

weronika.ciecko@gumed.edu.pl


dr Ewa Bandurska

ebandurska@gumed.edu.pl


Konferencje naukowe z czynnym udziałem SKN:

- Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce – POZNAŃ (od 2015 roku)

- Międzynarodowa Konferencja Farmakoekonomiczna – ISPOR – WARSZAWA (od 2015 roku)

- Konferencja Naukowa JHPOR – WARSZAWA (od 2017 roku)

- Międzynarodowa Studencka Konferencja ISSC – GDAŃSK (od 2015 roku)

- Konferencja Prawno – Medyczna – WARSZAWA ( w 2018 roku)

- Kongres Zdrowia Publicznego – WARSZAWA ( w 2018 roku)

- Studencka Konferencja Para-Medic – GDAŃSK ( w 2018 roku)

- Konferencja Czasopisma „Medycyna Paliatywna w Praktyce” – GDAŃSK ( w 2017 roku)

Nagrody i wyróżnienia:

- 3-krotne wyróżnienie plakatu na Konferencji w Poznaniu (w latach: 2018, 2019 )

- Nagroda za najlepszą pracę magisterską na konferencji ISPOR w Warszawie (w 2017 roku)

- Pierwsze miejsce i nagroda pieniężna na Kongresie Zdrowia Publicznego ( w 2018 roku)

- Dwa wyróżnienia w sesji prac oryginalnych na konferencji ISPOR w Warszawie (w 2020 roku)

-Trzecie miejsce w I sesji studenckiej w ramach VI Warszawskich Dni Promocji Zdrowia (w 2021 roku)

Aktualizacja strony: 11.03.2024
Ewa Bandurska, Dominika Bosek, Weronika Ciećko, Piotr Popowski, Marzena Zarzeczna-Baran