Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Jednostki pozawydziałowe  > Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia

Jednostki pozawydziałowe

ZDROWIE PUBLICZNE - ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE ZDROWIA

Najważniejsze cechy kierunku:

• To unikatowy kierunek w skali kraju, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze ochrony zdrowia na średnim szczeblu wykonawczym oraz zarządczym;

• Kierunek jest odpowiedzią na rosnące i zgłaszane potrzeby profesjonalizacji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, które nie wykonują zawodów medycznych;

• Głównym założeniem jest połączenie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania w różnych podmiotach systemu ochrony zdrowia oraz podstaw ekonomii;

• Naszym celem jest przygotowanie absolwenta do efektywnej pracy w podmiotach leczniczych, jednostkach administracji centralnej i samorządowej przy zrozumieniu przez niego uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych funkcjonowania systemu.

• Praktyczny profil studiów, realizowany we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, innymi jednostkami ochrony zdrowia oraz jednostkami samorządu terytorialnego;

Co nas wyróżnia?

Interdyscyplinarny program studiów – zajęcia nie tylko ze zdrowia publicznego i zarządzania, ale również farmakoekonomiki, oceny technologii medycznych, marketingu, biostatystyki. Dysponując nowoczesną infrastrukturą uczymy również wykorzystywania nowoczesnych technologii we wspieraniu pacjenta i zarządzania systemem zdrowia (telemedycyna, e-zdrowie).

Rozwój umiejętności miękkich – zajęcia z komunikacji, zarządzania zmianą, kierowania ludźmi, prezentacji swoich dokonań.

Praktyczne podejście – to kierunek praktyczny, w którym większość oferowanych zajęć ma formułę praktyczną, a dodatkowo studenci mają możliwość odbycia aż 6 miesięcznej praktyki zawodowej, w której mogą zdobyć umiejętności potrzebne im w późniejszej pracy.

Aktualizacja strony: 25.04.2024
Ewa Bandurska, Dominika Bosek, Weronika Ciećko, Piotr Popowski, Marzena Zarzeczna-Baran