Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Cykl dobowy – fakultet

Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE – specjalność ZDROWIE ŚRODOWISKOWE I BHP

Informacje dotyczące przedmiotu (m.in. syllabus, materiały dydaktyczne, informacje o zaliczeniach/ egzaminach, możliwościach i terminach kontaktu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, itp.) zawarte są w extranecie GUMed
>

Aktualizacja strony: 18.03.2024
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Hanna Grabowska, Katarzyna Kretowicz, Ewa Łukaszewicz