Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie  > Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

DYDAKTYKA

Pracownicy zatrudnieni w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa realizują zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, na kierunkach GUMed:
1. Pielęgniarstwo;
2. Położnictwo;
3. Lekarski;
4. Analityka medyczna.

PROWADZONE ZAJĘCIA:

1. Podstawy pielęgniarstwa (I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo WNoZ z IMMiT);
2. Badanie fizykalne (I i II rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo WNoZ z IMMiT);
3. Pielęgniarstwo wielokulturowe (II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo WNoZ z IMMiT);
4. Wielokulturowość w praktyce położniczej (I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku położnictwo WNoZ z IMMiT);
5. Czynności pielęgnacyjne (I rok studiów na kierunku lekarskim WL);
6. Analityka ogólna i technika pobierania materiału biologicznego (II rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku analityka medyczna WF z OML).

Aktualizacja strony: 06.10.2022
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz