Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie  > Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Czynności pielęgnacyjne

Zajęcia prowadzone są dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku LEKARSKI.

Informacje dotyczące przedmiotu (m.in. syllabus, materiały dydaktyczne, informacje o zaliczeniach/ egzaminach, możliwościach i terminach kontaktu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, itp.) zawarte są w extranecie GUMed na stronie:

CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE: https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/82/

Aktualizacja strony: 06.10.2022
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz