Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie  > Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

PROFIL

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa wchodzi w skład Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie.

Zadania realizowane przez pracowników Pracowni dotyczą przede wszystkim działalności dydaktycznej oraz naukowej.

Pracownia w swoich zasobach posiada sale ćwiczeń wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, w tym: symulatory, fantomy, trenażery oraz modele niezbędne w procesie kształcenia przyszłego personelu medycznego.

Od kilku lat stawiamy również na wykorzystanie nowych technologii – m.in. wybrane funkcjonalności platformy MOODLE.

Jesteśmy jedną z pierwszych jednostek w Polsce wdrażających referencyjną terminologię ICNP oraz aplikację Dorothea!

W procesie kształcenia studentów różnych kierunków podkreślamy znaczenie nie tylko podstaw teoretycznych udzielanych świadczeń medycznych. W sposób szczególny skupiamy się na prawidłowej technice wykonywania wybranych procedur, a także kształtowaniu pożądanej postawy zawodowej oraz umiejętności współpracy w zespole interprofesjonalnym przyszłych pracowników sektora ochrony zdrowia.

Działalność naukowa oscyluje wokół Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej – możliwości jej implementacji w dydaktyce i codziennej praktyce zawodowej oraz badania fizykalnego i ordynacji leków.

Studentom oferujemy prowadzenie prac dyplomowych – magisterskich i licencjackich.

Aktualizacja strony: 06.10.2022
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz