Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Publikacje znajdziesz na http://bibliografia.gumed.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.exe

Najważniejsze publikacje:

  1. Proczko M., Postrożny D., Szymański M., et al. Evolution of the body image perception of people with obesity on the pathway from bariatric surgery to body contouring lift surgery. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery,2021,ISSN 1748-6815, J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021; https://doi.org/10.1016/j.bjps.2021.06.013. Impact factory 2,74.
  2. Danuta Postrożny, Regina Żuralska, Marzanna Mziray, Angelika Jakubowska. Ocena poziomu samodzielności funkcjonalnej powyżej 65 roku życia. Gerontologia Polska 2020; nr 28, s.25-30.
  3. Marzanna Mziray, Regina Żuralska, Przemysław Domagała. Danuta Postrożny. Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej: przegląd badań. Pielęgniarstwo Polskie 2018,nr 2,s.182-187
Aktualizacja strony: 07.04.2024
Angelika Jakubowska, Dorota Kilańska, Magdalena Kuzepska