Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Udział w projektach oraz kampaniach pracowników Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia:

- międzynarodowy projekt pt. „Interactive learning an careing in comunity” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci w latach 2007-2009r.

- projekt “Działania profilaktyczno – edukacyjne w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi wśród kobiet Powiatu Kościerskiego” w latach 2007- 2009 r.;

- kampania pt. “Otwórz się na pomoc. Gdański tydzień wsparcia psychologicznego”, 2016r.

- projekt pt. Jak Żyć by zdrowym być” organizowany przez gdański MOPS, realizowany w ramach projektu Unii Europejskiej pt. „Systematycznie do celu”, w 2018r.

W Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia prowadzone są badania statutowe dotyczące identyfikacji wybranych uwarunkowań i zachowań zdrowotnych populacji.
W celu realizacji zadania badaniom poddano następujące zagadnienia:

1. Samoocena pielęgniarek/rzy wobec pełnienia roli edukatora;

2. Wpływ żywienia osób w wieku podeszłym na jakość ich życia;

3. Wpływ deficytów nawyków higienicznych na zdrowie osób w wieku senioralnym;

4. Wpływ przeszkód w domenach życia społecznego na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;

5. Implikacje pomiędzy telemedycyną, a opieką nad pacjentem przewlekle chorym;

6. Ocena narażenia na związki endokrynnie czynne oraz działania w zakresie obniżania ekspozycji

Wyniki prowadzonych badań są publikowane przez pracowników zakładu w czasopismach naukowych.

Prowadzone projekty:

  • Ocena satysfakcji z życia w grupie zawodowej pielegniarek/rzy GUMed oraz ratowników medycznych woj. pomorskiego.
  • Identyfikacja wybranych uwarunkowań i zachowań zdrowotnych populacji w wieku podeszłym i osób przewlekle chorych oraz ocena wpływu działań personelu pielęgniarskiego i opiekunów chorych na jakość ich życia.
    Projekt w ramach działalności statutowej na lata 2017-2019.
  • Zasadnicze kierunki badań naukowych:


1. Prowadzone są wspólne badania w ramach działalności statutowej “Identyfikacja zasobów pracowniczych i poradzenia sobie ze stresem”


2. Identyfikacja zachowań zdrowotnych i ich wpływu na zdrowie wśród personelu medycznego na terenie trójmiasta.


3. Badania własne pracowników w celu uzyskania kolejnego tytułu naukowego.

Aktualizacja strony: 07.04.2024
Angelika Jakubowska, Dorota Kilańska, Magdalena Kuzepska