Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PROMOCJI ZDROWIA

Działalność Koła skupia się na rozwijaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia; koordynowaniu i udziale w realizacji działań prozdrowotnych, edukacji i poradnictwa zdrowotnego; współudziale w organizowaniu i realizacji kampanii prozdrowotnych na rzecz mieszkańców Gdańska oraz przygotowaniu studentów do prowadzenia prac badawczych.

Działania koła w roku akademickim 2018/2019 – Akcja “Podziel się ciepłem” 26.11- 17.12.2018r. – przeprowadzenie zbiórki odzieży dla osób bezdomnych. Dary przekazane dla Klinicznego Oddziału Ratunkowego i noclegowni dla bezdomnych w Gdańsku; – prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy oraz promocji zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza w szkołach i ośrodkach edukacyjnych – współudział w zajęciach edukacyjnych dla podopiecznych Gminnego Przedszkola w Straszynie z zakresu pierwszej pomocy oraz zapoznania z tematem opieki medycznej); – promowanie zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza w mediach poprzez wyprodukowanie spotu promocyjnego, – udział w Dniach Otwartych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, – udział członków koła w promowaniu zdrowia, poprzez wykonywanie pomiarów parametrów życiowych i glikemii, wśród mieszkańców Lubawy w trakcie Dni Lubawy 2018, 25-26.08.2018r. – udział bierny i czynny w konferencjach naukowych:* II Interdyscyplinarna konferencja Profilaktyka i edukacja w raku płuca „Zdrowe środowisko to moje zdrowie”.28 listopada 2018r., Bartosz Pryba, udział czynny, sesja ustna,osoba referująca: Bartosz Pryba, opiekun pracy: mgr piel. Angelika Jakubowska, „Rak płuca vs. młodzież. Wiedza, świadomość, profilaktyka.”, język polski

  • 21 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne, 11.01.2019r., Bartosz Pryba, udział czynny, sesja ustna,osoba referująca: Pryba, opiekun pracy: dr. n. med. Renata Piotrkowska,„Znaczenie badania fizykalnego w pielęgniarstwie kardiochirurgicznym.”, język polski.

https://www.facebook.com/SKN-Promocji-Zdrowia-1682079801872160/

W roku 2020 członkowie koła wraz z opiekunem brali udział w kampanii Nursing Now, której celem była promocja zawodu pielęgniarki/rza.
W wyniku pandemii wirusa COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 działalność koła została zawieszona.
Wracamy pełni werwy i zapału do działalności w bieżącym roku akademickim 2022-2023 :)

Opiekun:
mgr piel. Angelika Jakubowska tel. 662-649-924 e-mail: angelikajakubowska@gumed.edu.pl

Przewodniczący – Karol Duda tel. 606-146-789 e-mail: karol.duda@gumed.edu.pl
Z-ca przewodniczącego – Paulina Sójkowska e-mail: paulina.sojkowska@gumed.edu.pl
Sekretarz – Magdalena Ciuchta e-mail: magdalenaciuchta@gume.edu.pl

PLANOWANE DZIAŁANIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Działania edukacyjne:
- edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki raka jądra (szczególne uwzględnienie młodzieży szkół średnich)
- edukacja zdrowotna dotycząca narażenia ludzi na związki endokrynnie czynne w celu zmniejszania ryzyka chorób cywilizacyjnych
- edukacja zdrowotna kobiet ciężarnych dotycząca narażenia ludzi na związki endokrynnie czynne w celu zmniejszania ryzyka zaburzeń rozwoju płodu
- edukacja zdrowotna pielęgniarek dotycząca narażenia na związki endokrynnie czynne

Działania naukowo-badawcze:
- ocena narażenia pielęgniarek na związki endokrynnie czynne
- ocena narażenia kobiet ciężarnych na związki endokrynnie czynne
- przeprowadzenie badania ankietowego na temat ageizmu i opublikowanie wyników

Działania promocyjne:
- organizacja konferencji dla studentów pielęgniarstwa uwzględniająca w szczególności APN, wykorzystania nowych kompetencji, z udziałem pielęgniarek „innych profesji”
- przygotowanie ogólnopolskiej kampanii promującej pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
- kontynuacja kampanii NursingNow
- udział w dniach otwartych GUMed i innych akcjach promujących zdrowie w Gdańsku
- kontynuacja akcji „Kaszka dla Malgaszka

Podział obowiązków:

Karol Duda – obsługa strony SKN na Facebooku
Julia Kosno – wyselekcjonowanie ogólnoświatowych i ogólnopolskich dni dotyczących zdrowia
Agata Rogowska-przygotowanie ankiety dotyczącej ageizmu
Karolina Szymańska – monitorowanie działań koła, nadzór nad nowymi pomysłami

Pozostali członkowie-aktywne wsparcie we wszystkich działaniach koła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY CHĘTNE DO WSPÓŁPRACY W KOLE!!!!

Aktualizacja strony: 07.04.2024
Angelika Jakubowska, Dorota Kilańska, Magdalena Kuzepska