Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PRACOWNICY

p.o. Kierownika:

dr n. med. Aleksandra Rutkowska

dr n. med. Aleksandra Rutkowska

E-mail:aleksandra.rutkowska@gumed.edu.pl

Z wykształcenia jestem biotechnologiem, doktorem nauk medycznych, specjalistką w dziedzinie medycyny molekularnej. Ukończyłam studia magisterskie na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. Jestem absolwentką Studium Medycyny Molekularnej w Warszawie. Od 2002 roku związałam się naukowo z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Do moich głównych zainteresowań należą działania w obszarze promocji zdrowia, szukanie nowych rozwiązań w ochronie zdrowia i środowiska oraz zmniejszanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych poprzez obniżanie narażenia ludzi na związki endokrynnie czynne (ED).
Prowadzę wykłady z Promocji zdrowia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo I˚ zarówno w języku polskim i angielskim oraz zajęcia z Promocji zdrowia i świadczeń profilaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo II˚. Realizuję wykłady z przedmiotów „Badania naukowe” w pielęgniarstwie i położnictwie.

Działania naukowe

Prowadziłam badania naukowe nad stworzeniem oligonukleotydowego adiuwantu do unikalnej szczepionki przeciwbakteryjnej oraz nad rolą polimorfizmów genu receptora estrogenowego w chorobie niedokrwiennej serca u kobiet. Od 2011 r. jako adiunkt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego badam wpływ związków endokrynnie czynnych (ED) na zaburzenia zdrowotne. Opracowuję rozwiązania wdrożeniowe oraz jestem ekspertem w międzynarodowych projektach unijnych, działając w obszarze promocji zdrowia oraz ocenie wpływu substancji szkodliwych na zdrowie.

Udział w projektach europejskich:
2017-2019 – Interreg Baltic Region Program NonHazCity
2019-2020 – Interreg Baltic Region Program NonHazCity 2
2022-2025 – LIFE ChemBee – „LIFEChemBee: “LIFE Chemicals Ambassadors for Europe”

Działania w promocji zdrowia

Twórczyni i koordynatorka ogólnopolskiej kampanii społeczno informacyjnej o objawach zespołu wielotorbielowatych jajników (PCOS) – „PCOS nie ignoruj objawów”
Twórczyni i koordynatorka międzynarodowej kampanii społeczno-edukacyjnej “Bądź detoxED. Bądź zdrowy” („Stay detoxED. Stay healthy”), zmniejszającej narażenie ludzi na substancje endokrynnie czynne (ED).
Współautorka książki „Żyj bez toksyn” Wydawnictwo Znak.
Współpraca z mediami w temacie promocji zdrowia oraz narażenia ludzi na substancje szkodliwe, w tym (ED). Wspólne działania z dziennikarzami – Katarzyną Bosacką, Maciejem Orłosiem oraz dziennikarzami m.in. Wprost, Newsweek, Dziennik Bałtycki, Vogue oraz portalami informacyjnymi.

Działania wdrożeniowe
Zestaw diagnostyczny do wykrywania bisfenolu A (BPA) w materiale biologicznym – patent RP P.420935
Przenośny analizator do monitorowania stężenia związków endokrynnie czynnych
w wodzie pitnej i ściekach
Aplikacja do monitorowania narażenia mieszkańców Europy na substancje endokrynnie czynne (ED) – Check(ED) App – (check-ed.eu)

St. wykładowcy:

mgr Marzanna Mziray

mgr Marzanna Mziray

E-mail:marzanna.mziray@gumed.edu.pl

Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz pielęgniarstwa zachowawczego. Ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki merytorycznej, Socjoterapii i Psychoonkologii. Jest autorką i współautorką wielu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego na studiach polsko- i anglojęzycznych. Realizuje także zajęcia praktyczne z zakresu pielęgniarstwa internistycznego. Promotorka licznych prac licencjackich. Jest opiekunem I roku Studiów Niestacjonarnych II° na kierunku Pielęgniarstwo. 34 letni praktyk zawodowy w jednostkach ochrony zdrowia o profilu internistycznym, paliatywnym i geriatrycznym. Głównym obszarem jej zainteresowań jest ocena związku między stanem odżywienia, polipragmazją a ryzykiem upadków u osób po 60 roku życia.

tel. 668-420-806

dr Danuta Postrożny

dr Danuta Postrożny

E-mail:danuta.postrozny@gumed.edu.pl

Jestem specjalistką z pielęgniarstwa chirurgicznego. Praktykuję zawód pielęgniarki w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku na Oddziale Wewnętrznym/Diagnostyki kardiologicznej jako koordynatorka, członkini zespołu ds. profilaktyki i leczenia odleżyn.
Swoje zainteresowania naukowe skupiam wokół identyfikowania problemów społeczno-zdrowotnych oraz funkcjonowania osób starszych. Prowadzę zajęcia z pielęgniarstwa osób niepełnosprawnych dla kierunku Pielęgniarstwo. Jestem również opiekunką praktyk zawodowych z tego przedmiotu oraz opiekunką II roku Studiów Stacjonarnych I° na kierunku Pielęgniarstwo. Jest członkinią komisji egzaminacyjnej I-go stopnia kierunku Pielęgniarstwa. Uczestniczę i prowadzę szkolenia podyplomowe dla środowiska pielęgniarskiego.
Działalność naukowaW latach 2017-2021 – Współkoordynatorka projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne”.Od 2021 roku uczestniczka projektu „Ocena przebiegu COVID-19 w oparciu o obraz kliniczny i wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej- obserwacja długoterminowa”.

Działalność społeczna
W latach 2011-2017 roku pełniłam funkcję opiekuna studenckiego koła naukowego „Promocja Zdrowia”. Wspólnie ze studentami SKN „Promocja Zdrowia” zorganizowałam warsztaty dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym pt. „Słodki problem słodkich maluchów, czyli co powinienem wiedzieć o cukrzycy typu 1” podczas Medycznych Dni Nauki 2015-2016 i 2017 roku. Prowadziłam działania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia ucząc pomiaru ciśnienia krwi i obliczanie BMI wśród mieszkańców podczas „Pikniku na Zdrowie” w latach 2011-2015. Byłam inicjatorką cyklu wykładów nt. „Wybranych aspektów bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zagrożeń globalnych dotyczących ekologii człowieka”. Wspólnie z Kołem Ratownictwa Medycznego zorganizowałam kurs samoobrony dla studentów kierunku pielęgniarstwa. Współpracowałam z Oddziałem Gdańskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w ramach projektu „Przychodni Studenckiej” (pielęgnowanie ran w schronisku dla bezdomnych w Gdańsku). Brałam udział w akcji „krew dla Gdańska” promując krwiodawstwo wśród studentów i mieszkańców Gdańska.Jestem zaangażowana w problemy pielęgniarek, aktywnie działając na rzecz rozwoju autonomii zawodowej pielęgniarek, czynnie współpracowałam z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych prowadząc działalność dydaktyczną w różnych formach kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Jako wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, pełniłam funkcję przewodniczącej Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Koła KP GUMed na terenie Pomorza. Wspólnie z koleżankami z Pracowni Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Społecznego byłam organizatorką i czynną uczestniczką warsztatów naukowo-szkoleniowych nt. „Leczenia ran przewlekłych w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbyła się w grudniu 2014 roku w Gdańsku. Kolejną konferencję, którą zorganizowałam była połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, która odbyła się w maju 2015 roku nt. „Rozpoczynamy pracę w zawodzie”. Natomiast w 2016 roku byłam autorką konferencji szkoleniowej nt. „Zastosowanie telemedycyny i teleopieki medycznej w praktyce pielęgniarskiej”, która odbyła się w Gdańsku.

Dodatkowe umiejętności:

Kurs specjalistyczny w zakresie „ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych /2016r.
Kurs programowo zgodny z kursem specjalistycznym w zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej /2017r.
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego /2017r.
Kurs specjalistyczny Leczenia ran /2017r.
Kurs specjalistyczny zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych /2017r.
Kurs kwalifikacyjny z Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki / 2015r.
Studia podyplomowe Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi na Uniwersytecie gdańskim /2015r.

Nagrody:
wyróżnienia i odznaczenia odznaką Honorową 7 Szpitala Marynarki Wojennej za pracę w pandemii i rozwój zawodowy /2021r

Asystenci:

mgr Angelika Jakubowska

mgr Angelika Jakubowska

E-mail:angelika.jakubowska@gumed.edu.pl

Jestem specjalistką z Pielęgniarstwa Rodzinnego i od ponad 12 lat praktykuję w zawodzie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Głównym obszarem moich zainteresowań jest praca z pacjentem i jego rodziną w środowisku domowym chorego, edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia.
Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tym Pielęgniarstwa Rodzinnego i Opieki Domowej na studiach polsko- i anglojęzycznych oraz zajęcia z zakresu Farmakologii i ordynowania produktów leczniczych dla studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa II°. Jestem kierowniczką praktyk zawodowych dla przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz opiekunką Studenckiego Koła Promocji Zdrowia.

Aktywność zawodowa
Od 2017 roku objęłam stanowisko Przewodniczącej Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Jestem delegatką z Polski na zjazdy The European Federation of Nurses Associations (EFN).
W latach 2017-2021 koordynowałam projekt Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej „Podnoszenie jakości i rozszerzanie kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” oraz byłam zastępczynią kierownika projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” (POWR.05.03.00-00-0035/17-00). Współtworzyłam procedury pomocy dziecku krzywdzonemu w ramach programu „Bezpieczna Rodzina – Bezpieczny Gdańsk” oraz ogólnopolskie warsztaty „Recepty pielęgniarskie od podstaw”
Jestem autorką i współautorką kilku publikacji naukowo–badawczych.

Nagrody:
- Laureatka „Srebrnego stetoskopu” – odznaczenie nadawane pielęgniarkom wykonującym badanie fizykalne w codziennej pracy
- Wyróżnienie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu za wysoką jakość dydaktycznych

mgr Paula Kaszubowska

mgr Paula Kaszubowska

E-mail:paula.kaszubowska@gumed.edu.pl

Jestem specjalistką z pielęgniarstwa rodzinnego. Moje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się wokół problematyki pacjenta w środowisku domowym i jego rodziny, a także dziecka zdrowego oraz szczepień ochronnych. Od kwietnia 2021 r. objęłam stanowisko pielęgniarki koordynującej w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu Podstawowej Opieki zdrowotnej, w tym Pielęgniarstwa Rodzinnego i Opieki Domowej na studiach polsko- i anglojęzycznych oraz zajęcia z zakresu Farmakologii i ordynowania produktów leczniczych dla studentów Pielęgniarstwa II°. Przez wiele lat byłam opiekunką 3 roku na kierunku Pielęgniarstwo.

Aktywność zawodowa:

W latach 2017-202 brałam udział w projekcie Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej „Podnoszenie jakości i rozszerzanie kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne. Jestem członkinią komisji egzaminacyjnej na egzaminie dyplomowym studentów pierwszego stopnia.

Doskonalenie kompetencji:

Ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu “RKO” w 2020 roku.
Ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu “Wywiad i badanie fizykalne” w 2020 roku.
Udział w konferencji naukowej dt. “Leczenia ran” we wrześniu 2021.
Udział w konferencji “Powikłania cukrzycy” w 2017 roku.
Udział w webinarze dt. “Szczepień ochronnych” w kwietniu 2020.

Aktualizacja strony: 28.04.2023
Angelika Jakubowska, Aleksandra Rutkowska, Regina Żuralska