Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Propedeutyka Zakażeń Mikroorganizmami Chorobotwórczymi

I rok Ratownictwa Medycznego stacjonarnego
Systematyka bakterii, grzybów i wirusów. Budowa i funkcjonowanie mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki).
Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na mikroorganizmy.
Wybrane choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze.
Reakcja organizmu na zakażenie.
Epidemiologia. Rozprzestrzenianie się mikroorganizmów. Wektory zakażenia.
Współczesne zagrożenia związane z mikroorganizmami chorobotwórczymi.
Szczepionki – skład i działanie. Diagnostyka zakażeń mikroorganizmami chorobotwórczymi.
Podstawy pracy w laboratorium mikrobiologicznym.
Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój mikroorganizmów.
Rozprzestrzenianie mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych.
Mikrobiologiczne badanie środowiska. Diagnostyka mikrobiologiczna.
Diagnostyka parazytologiczna prób środowiskowych.

Aktualizacja strony: 12.07.2024
Marta Jaskulak, Agnieszka Kijewska, Monika Kurpas, Małgorzata Michalska, Bartosz Wilczyński, Katarzyna Zorena