Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

KONFERENCJE 2021

I Naukowa Konferencja Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa

18 – 19 listopada 2021 r.

Organizowana przez Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska konferencja o charakterze interdyscyplinarnym, której głównym celem była wspólna wymiana myśli, prezentacja aktualnych problemów i wyzwań oraz kreowanie perspektyw dalszego rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu. Na Konferencji zaprezentowano projekty badawcze realizowane przez pracowników. Organizatorzy Konferencji wyrażają nadzieję, że prezentacje i zamierzenia badawcze Pracowników naszego wydziału pozwolą na dalszą integrację i nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy poszczególnymi zakładami czy klinikami, podnosząc jednocześnie wartość osiągnięć Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja okazała się być również doskonałą okazją do przedstawienia wyników przez młodych naukowców, doktorantów oraz studentów działających w kołach naukowych.


Wystąpienia Pracowników oraz Doktorantów naszego Zakładu:
WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE:
<- prof. dr hab. Przemysław Rutkowski, prof. dr hab. Katarzyna Zorena, dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni: Wspomnienia o śp. prof. Piotrze Lass


PREZENTACJE:

- B. Wilczyński, K. Zorena: Związek wybranych testów screeningowych z występowaniem sportowych urazów kończyn dolnych u młodych piłkarzy.

- A. Stokowska, A. Sobierajska-Rek, B. Wilczyński, K. Zorena: Ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród populacji polskiej podczas pracy zdalnej w czasie pandemii.

- K. Antoniak, M. Jaskulak, R. Hansdorfer-Korzon, K. Zorena: Wpływ manualnego drenażu limfatycznego na parametry biochemiczne oraz wskaźnik insulinooporności (HOMA-IR) u pacjentów z nieprawidłową masą ciała – nowe podejście terapeutyczne.

- A. Murawska, P. Wąż, K. Zorena: Ocena poziomu ołowiu oraz kadmu w surowicy krwi u pacjentów z zwyrodnieniem plamki związanego z wiekiem.

- K. Zorena: Zmienność procesów immunologicznych oraz metabolicznych przewodu pokarmowego człowieka.

- M. Kurpas, K. Zorena: Oporność na substancje przeciwbakteryjne a mikrobiom człowieka.

- M. Jaskulak, S. Rostami, K. Zorena, Franck Vandenbulcke: Wpływ suplementacji gleby osadem ściekowym na zmiany transkryptomu Brassica napus.

Z. Barcikowska, E. Rajkowska-Labon, M. E. Grzybowska, R. Hansdorfer-Korzon, K. Zorena: Zależności strukturalno-anatomiczno-funkcjonalne kompleksu lędźwiowo-biodrowo-miednicznego w terapii bolesnych miesiączek.

- B. Wilczyński, D. Juszczyk, K. Zorena, A. Mital: Program treningu siłowego u pacjenta z hemofilią A i inhibitorem w trakcie nowego leczenia profilaktycznego. Sportowiec z hemofilią – opis przypadku.


XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna HYDROMICRO 2021
Sopot, 9-11 czerwca 2021

PREZENTACJE:

- M. Kurpas, M. Michalska, A. Zakrzewski, K. Zorena: Izolacja Vibrio vulnificus z wody morskiej Zatoki Gdańskiej : badania pilotażowe.


3rd International Electronic Conference on Environmental Research and Public Health : Public Health Issues in the Context of the COVID-19 Pandemic
11-25 Stycznia 2021

PREZENTACJE:

- M. Michalska , M. Kurpas, K. Zorena, P. Wąż, P. Marks: Aspergillus fumigatus and Candida sp. in the seaside air in the Gdańsk Gulf after an emergency discharge of raw sewage.

- K. Antoniak, R. Hansdorfer-Korzon, D. Wojtowicz, M. Koziński, K. Zorena: The influence of manual therapy on biometric parameters in patients with improper body weight .

- Z. Barcikowska, M. Grzybowska, E. Rajkowska-Labon, R. Hansdorfer-Korzon, K. Zorena: The evaluation of progesterone and dysmenorrhea levels after the manual therapy in young women in relation to the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs.

Aktualizacja strony: 18.01.2024
Marta Jaskulak, Agnieszka Kijewska, Monika Kurpas, Małgorzata Michalska, Bartosz Wilczyński, Katarzyna Zorena