Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

STUDENCKIE INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUK O ZDROWIU

Opiekun Koła: dr Monika Kurpas (kontakt monika.kurpas@gumed.edu.pl)

Przewodniczący Koła: Kacper Laszczyk


Prowadzone projekty naukowo-badawcze:
1. Obecność Vibrio vulnificus na powierzchni odpadów plastikowych znajdujących się w Morzu Bałtyckim – nadzór sprawuje dr Monika Kurpas

4. Analiza mikrobiologiczna wód powierzchniowych cieków wodnych Trójmiasta w kierunku obecności bakterii lekoopornych – nadzór sprawuje dr Monika Kurpas


Konferencje naukowe:


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” 26 czerwca 2020 r., Kolasiński Sz., Pietkiewicz L. Laszczyk K., Kurpas M., Rybak B. Szczepy ESBL izolowane z wód powierzchniowych na terenie Trójmiasta.


XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wrocław, 21-23 05. 2015 r. Olga Joachimowicz-Duda, Zofia Barcikowska, Natalia Borowa, Piotr Wąż, Katarzyna Zorena, sesja plakatowa, tytuł pracy: Ocena fibronektyny u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2


VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna , Szczecin 20-22.04.16. O. Belau, K. Jendrzejewska, A. Deik, K. Żurawska, M. Bartoszewicz, M. Michalska,sesja plakatowa, referat: Ocena ryzyka infekcji bakteryjnej fok w basenach helskiego fokarium


II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Szczecin 25-26.11.16, referat pt. Badania pilotażowe stanu mikrobiologicznego jakości powietrza wewnętrznego w klinice Pediatrii GUMed wygłosiła Dominika Paprzycka.


Publikacje:

A. Drewa, K. Zorena. Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w krajach europejskich. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 2017;23,3:152-158


Udział członków koła w akcjach rekrutacyjnych, społecznych i festiwalach:

Targi Akademia

Dzień otwarty GUMed

Medyczny dzień Nauki GUMed

Piknik na Zdrowie

Piknik Fahrenheita

Aktualizacja strony: 02.06.2023
Agnieszka Kijewska, Monika Kurpas, Małgorzata Michalska, Bartosz Wilczyński, Katarzyna Zorena