Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

KONFERENCJE 2023

III Naukowa Konferencja Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa2023


28 – 30 września 2023 r.
Konferencja była zorganizowana przez Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska w ramach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej GUMed we współpracy z V Kongresem Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży IMMiT GUMed oraz XXVII Konferencją Naukową Wydziału Farmaceutycznego GUM. Wykład inauguracyjny I: Medycyna oparta na obrazowaniu wygłosiła prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed. Wykład inauguracyjny II: Medycyna morska i tropikalna – aktualne wyzwania wygłosiła prof. dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska, p.o. Dyrektora IMMiT w Gdyni. Wykład inauguracyjny III : Opieka farmaceutyczna w Polsce wygłosiła dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ. Na III Naukowej Konferencji WNoZ z IMMiT pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa zaprezentowano 89 interdyscyplinarnych prac w 14 sesjach. Wydarzenie odbyło się w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. W ostatnim dniu konferencji wręczono nagrody za najlepiej wygłoszone prace i postery naukowe prezentowane podczas Sesji Posterowej.

Wystąpienia Pracowników oraz Doktorantów naszego Zakładu:

PREZENTACJE:

Skowronek Anna, Jaskulak Marta, Michalska Małgorzata, Tomczyk Żaklina, Krawczyk Sylwia, Piekarski Robert, Beń-Skowronek Iwona, Zorena Katarzyna
. Porównanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na liczbę nowych zachorowań na cukrzycę typu 1 u dzieci w województwie lubelskim w latach 2017-2018 oraz 2020-2021

Bartosz Wilczyński, Karol de Tiller, Damian Łuniewski, Tymoteusz Czujko, Dominika Kuchta, Dawid Białowąs, Katarzyna Zorena
. Urazowość, specjalizacja sportowa, zdolności fizyczne i subiektywna jakość zdrowia u młodych sportowców. Wstępne wyniki projektu „Nauka zdrowego sportu dla dzieci i młodzieży”

Monika Kurpas,Marta Potrykus, Arkadiusz Zakrzewski, Katarzyna Zorena. Występowanie Vibrio spp. w rejonie Trójmiasta w sezonie letnim 2022

Maciej Pancewicz, Krzysztof Galla, Antonina Sikorska, Julia Musiał, Justyna Ejzel, Monika Kurpas. Występowanie Vibrio vulnificus w biofilmach obecnych na odpadach plastikowych pozyskanych z Zatoki Gdańskiej.

Rafał Bruzda, Bartosz Wilczyński, Katarzyna Zorena. Ocena wpływu historii schorzenia Osgood Schlatter na zdolności motoryczne i funkcję stawu kolanowego wśród młodych zawodników piłki nożnej.

Karol de Tillier, dr Bartosz Wilczyński, Agnieszka Sobierajska-Rek, Kuba Bracha. Ocena zależności między długością a siłą mięśni kończyn dolnych u młodych sportowców.

Bartosz Sieger, Bożena Sztuka, Jakub Bracha, Bartosz Wilczyński. Kąt retrowersji i torsji kości ramiennej w uderzanych sportach walki. Korelacja wyników z funkcjonalnym zakresem ruchu oraz mobilnością obręczy barkowej.

Zuzanna Kwiatkowska, Zofia Sotomska, Magdalena Emilia Grzybowska, Katarzyna Zorena. Zastosowanie miejscowej terapii ciepłem u kobiet z bolesnymi miesiączkami – opis przypadków.

Malwina Zimowska, Marta Rolbiecka, Marta Jaskulak, Klaudia Antoniak-Pietrynczak, Katarzyna Zorena. Ocena surowiczego poziomu adipokin oraz czynników zapalnych u osób z nieprawidłową masą ciała

Aktualizacja strony: 12.07.2024
Marta Jaskulak, Agnieszka Kijewska, Monika Kurpas, Małgorzata Michalska, Bartosz Wilczyński, Katarzyna Zorena