Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Środowiska

Zakład Toksykologii Środowiska

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. M. Tankiewicz, J. Namieśnik, W. Sawicki (2016); Analytical procedures for the quality control of pharmaceuticals in terms of residual solvents content – challenges and recent developments, Trends Anal. Chem., vol. 80, s. 328-344.
 2. J.Rogowska, J. Sychowska, M. Cieszynska-Semenowicz, L. Wolska (2016); Elemental sulfur in sediments: analytical problems, Environ. Sci. Pollut. Res. 3, s 24871–24879
 3. R. Czernych, J.J. Halkiewicz, A. Kot-Wasik, J. Namieśnik (2014) Development and validation of SPE-HPLC-MS/MS method for determining cyclophosphamide in surface waters, Pol. J. Environ. Stud., vol. 23, nr 5, s. 1537-1545
 4. M. Ruman, E. Olkowska, K. Kozioł, D. Absalon, M. Matysik, Ż. Polkowska (2014); Reducing Monitoring Costs in Industrially Contaminated Rivers: Cluster and Regression Analysis Approach, J. Environ. Qual., vol. 43, s. 753-762.
 5. L. Wolska, A. Mechlińska, J. Rogowska, J. Namieśnik (2014); Polychlorinated biphenyls (PCBS) in bottom sediments: identification of sources, Chemosphere, vol. 111, s. 151-156
 6. B. Kudłak, S. Tsakovski, V. Someonov, A. Sagajdakow, L. Wolska, J. Namieśnik (2014); Ranking of ecotoxisity tests for underground water assessment using the Hasse diagram technique, Chemosphere, vol. 95, s. 17-23
 7. E. Olkowska, B. Kudłak, S. Tsakovski, M. Ruman, V. Simeonov, Ż. Polkowska (2014); Assessment of the water quality of Kłodnica River catchment using self-organizing maps, Sci. Tot. Environ., vol. 476-477, s. 477-484.
 8. J. Rogowska, B. Kudłak, S. Tsakovski, L. Wolska, V. Simeonov, J. Namieśnik (2014); Novel approach to ecotoxicological risk assessment of sediments cores around the shipwreck by the use of self-organizing maps, Ecotoxicol. Environ. Saf., vol. 104, s. 239-246
 9. A. Melnyk, K. Kuklińska, L. Wolska, J. Namieśnik (2014); Chemical pollution and toxicity of water samples from stream receiving leachate from controlled municipal solid waste (MSW)landfill, Environ. Res., vol. 135, s. 253-261
 10. J. Namieśnik, L. Wolska, R. Czernych, G. Gałęzowska, M. Cieszyńska (2014); Classifying the transformation products (TPS) of emerging contaminants (ECS)for prioritizing research into their impact on the environment and human health, Transformation products of emerging contaminants in the environment: analysis, processes, occurrence, effects and risks, vol. 1
 11. M. Bartoszewicz, M. Michalska, M. Cieszyńska (2014) Antybiotykooporność bakterii heterotroficznych jako skutek zanieczyszczenia środowiska; Medycyna Środowiskowa vol. 17, nr 4, s. 38-46
 12. A.M. Sulej, Ż. Polkowska, L. Wolska, M. Cieszyńska, J. Namieśnik (2014); Toxicity and chemical analyses of airport runoff waters in Poland, Environ. Sci. Process Impacts, vol. 16, s. 1083-1093
 13. W. Ratajczyk, M. Cieszyńska, K. Szychowska, L. Wolska (2014); Zastosowanie testu biologicznego Microtox do oceny skuteczności działania oczyszczalni Scieków bytowo-przemysłowych, 2014, Ochr. Środ., vol. 36, s. 51-55
 14. E. Okrągła, K. Szychowska, L. Wolska (2014); Mechanizmy utrzymania sterylności układu moczowego, Post. Hig. Med. Dośw., vol. 68, s. 684-694
 15. R. Czernych, G. Gałęzowska, A. Opalińska, P. Bagniewski, L. Wolska (2014); Chemiczna struktura i zanieczyszczenia kaniul jako źródło reakcji alergicznych, Probl. Pielęg., t. 22, nr 1, s. 91-98
 16. Rogowska J., Mechlińska A., Wolska L., Namieśnik J., Polychlorinated Biphenyls (PCBs) and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): Sediments and Water Analysis, Encyclopedia of Environmental Management, Jorgensen S.E. (Eds), Taylor & Francis:NY, USA, 2186-2207, 2013
 17. Gdaniec- Pietryka M., Mechlińska A., Wolska L., Gałuszka A., Namieœnik J., (2013) Remobilization of polychlorinated biphenyls from sediment and its consequences for their transport in river waters, Environmental Monitoring and Assessment, 185, 4449-4459
 18. Kuklińska K., Cieszyńska M., Wolska L., Namieœnik J. (2013) Analytical and bioanalytical problems associated with the toxicity of elemental sulfur in the environment, Trends in Analytical Chemistry, 48, 14-21
 19. Rogowska J., Namieśnik J., Environmental risk assessment of WW II shipwreck pollution, Wastewater Reuse and Management, Sharma S.K., Sanghi R. (Eds), Springer, London, UK, 461-478, 2013
 20. M. Tankiewicz, C. Morrison, M. Biziuk (2013); Application of headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with gas chromatography – flame-ionization detector (GC-FID) to determine products of petroleum industry in aque-ous sample, Microchem. J., vol. 108, s. 117-123.
 21. S. Tsakovski, B. Kudłak, V. Simeonov, L. Wolska, G. Garcia, J. Namieśnik (2012); Relationship between heavy metal distribution in sediment samples and their ecotoxicity by the use of the Hasse technique; Anal. Chim. Acta vol. 719, nr 1, s. 16-23.
 22. M. Tankiewicz, C. Morrison, M. Biziuk (2013); Multi-residue method for the determination of 16 recently used pesticides from various chemical groups in aqueous samples by using DI – SPME coupled with GC-MS, Talanta, vol. 107, s. 1-10.
 23. A. Banel, A. Jakimska, M. Wasielewska, L. Wolska, B. Zygmunt (2012); Determination of SCFAs in water using GC-FID : selection of the separation system; Anal. Chim. Acta vol. 716, s. 24-27.
 24. A. Melnyk,L. Wolska, J. Namieśnik (2014); Coacervative extraction as a green technique for sample preparation for the analysis of organic compounds, J. Chromatogr. A, 1339, 1-12
 25. L. Wolska, A. Mechlińska, J.Rogowska, J. Namieśnik (2012); Sources and fate of PAHs and PCBs in the marine environment; Environ. Sci. Technol. vol. 42, s. 1172-1189.
 26. B. Kudłak, J.Rogowska, L. Wolska, M. Kałas, L. Łączyński, J. Namieśnik (2012); Toxicity assessment of sediments associated with the wreck of s/s Stuttgart in the Gulf of Gdańsk (Poland); J. Environ. Monit. vol. 14, s. 1231-1236.
 27. A. Mechlińska, L. Wolska, J. Namieśnik (2012); Removal of sulfur from a solvent extract; Trends Anal. Chem. vol. 31, s. 129-133.
 28. B. Kudłak, L. Wolska, J. Namieśnik (2012); Determination of EC50 toxicity data of selected heavy metals toward Heterocypris incongruens and their comparison to “direct-contact” and microbiotests; Environ. Monit. Assess. vol. 174, nr 1/4, s. 509-516
 29. A. Mechlińska, L. Wolska, J. Namieśnik (2010); Comparison of different extraction techniques of polychlorinated biphenyls from sediments samples; Anal. Lett. vol. 43, nr 7, s. 1149-1161.
 30. J. Rogowska, L. Wolska, J. Namieśnik (2010); Impacts of pollution derived from ship wrecks on the Marine environment on the basis of s/s “Stuttgart” (Polish coast, Europe); Sci. Total Environ. vol. 408, nr 23, s. 5775-5783.
 31. A. Mechlińska, L. Wolska, J. Namieśnik (2010); The effect of adding a standard on the result of determination of polychlorinated biphenyls in bottom sediment samples Talanta vol. 82, s. 627-630.
 32. A. Mechlińska, L. Wolska, J. Namieśnik (2010); Isotope-labeled substances in analysis of persistent organic pollutants in environmental samples; Trends Anal. Chem. vol. 29, nr 8, s. 820-831.
 33. J. Rogowska, J. Namieśnik (2010); Environmental implications of oil spills from shipping accidents; Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 206, 95-114.
 34. G. Nałęcz-Jawecki, S. Baran, J. Mankiewicz-Boczek, E. Niemirycz, L. Wolska, J. Knapik, K. Piekarska, M. Bartosiewicz, G. Piętowski (2010); The first Polish interlaboratory comparison of the luminescent bacteria bioassay with three standard toxicants; Environ. Prot. Eng. vol. 36, nr 3, s. 95-102.
 35. J. Rogowska, J. Namieśnik (2009); Ocena ryzyka zanieczyszczenia środowiska morskiego przez substancje pochodzące z wraków – problemy analityczne, Analityka 3, 52-54.
 36. S. Tsakovski, B. Kudłak, V. Simeonov, L. Wolska, G. Garcia, M. Dassenakis, J. Namieśnik (2009); N-way modelling of sediment monitoring data from Mar Menor lagoon, Spain; Talanta vol. 80, nr 2, s. 935-941.
 37. J. Rogowska, J. Namieśnik (2009); Wraki jako źródło zanieczyszczenia środowiska morskiego, Inżynieria Morska i Geotechnika 1, 3-7.
 38. L. Wolska, J. Namieśnik, M.Michalska, M.Bartoszewicz (2008); Preliminary study on toxicity of aquatic ecosystems in Bug River Basin; Pol. J. Environ. Stud. vol. 17, nr 5, s. 811-816.
Aktualizacja strony: 02.10.2019
Grażyna Gałęzowska, Lidia Wolska